Awakening Your Light Body

Stel je voor dat je een Bron van Licht bent.
De puurste energie straalt vanuit jou.
Alles wat je doet assisteert je bij het uitstralen van meer en meer Licht!
Je transformeert alles en iedereen rondom je,
gewoon door jouw aanwezigheid.
Je verrijkt iedereen door jouw toewijding aan groei en verlichting!Ben je klaar voor Awakening Your Light Body?

Wat is de Light Body?

De Light Body is een groot, stralend energielichaam, dat je kunt omschrijven als het lichaam van je Ziel, je Geest en je Goddelijke Zelf. Dit lichaam is als potentieel in ieder aanwezig en kan ontwikkeld worden. Door het activeren van je licht-lichaam kun je meer licht in je energieveld opnemen en uitstralen. Als je licht toelaat in je fysieke lichaam, wordt het gezonder, stralender, vibrerender. Als je licht toelaat in je emotionele lichaam, wordt je emotionele leven meer gevuld met zielskwaliteiten: gevoelens als vreugde, compassie, liefde, harmonie, vrede, eerbied. Als je licht toelaat in je mentale lichaam, wordt je denken helderder, rustiger en creatiever en ben je meer open voor hogere inzichten en intuïtie. Je aura krijgt een prachtige schittering! De Light Body stelt je in staat om, in contact met je Ziel en je Goddelijke Zelf, in een hoger bewustzijn te leven.

Methodiek

We werken met Licht, Energie, transmissie, resonantie, initiatie, klanken, auras, meditatie en visualisaties. Als aanvullende en ondersteunende methodiek wordt gebruik gemaakt van: makkelijke lichaamsoefeningen, ademhalingstechnieken en kristallen. Soms ook intuïtief tekenen.
Verder doen we een beroep op onder andere de krachtige energievelden van je Ziel, je Gids en Hoge Zelf, op Universeel Bewustzijn, op Solair Logos en Planetair Logos, Engelen en Verlichten.

Awakening Your Light Body is een wonderschone en uiterst effectieve methodiek. Het is een ontdekkingstocht van zes blokken door tien verschillende energiecentra, waardoor je je totale energie naar een hogere vibratie brengt. Deze "vibrerende" energiecentra zijn subtieler dan chakra's en bevinden zich op een fijner vibratieniveau (dichter bij de vibratie van je Ziel).

Tijdens de reis door de vibrerende energiecentra houd je tevens een grote schoonmaak. Allerlei oude patronen, overtuigingen en angsten die met de verschillende energiegebieden samenhangen worden aan het licht gebracht, beginen te stromen en lossen op. Je wordt alsmaar lichter en mooier!

Naast oefeningen om de centra te ervaren, doen we aan aantal oefeningen die je helpen bij het integreren van de nieuwe energiestromen en harmonie in je leven. Werkend met deze energieën leer je makkelijker om te gaan met datgene wat zich binnen of buiten je aandient. Je creëervermogens nemen toe.

Organisatorische informatie

Awakening Your Light Body bestaat, zoals gezegd, uit zes blokken. Ieder blok bestaat uit ongeveer twaalf uren cursus, verdeeld over drie of vier bijeenkomsten.

Af en toe zijn er Light Body Presentaties: Transmissie van Light Body energieën, waar je kennis kunt maken met de Light Body, je Light Body-vibratie kunt opfrissen of je kunt opladen met Light Body-energie.

Blok 1 wordt door de School voor Adelaars gepland als een "gewone" cursus: er worden data geprikt en bekendgemaakt, waarna mensen zich voor de cursus kunnen opgeven. Bij de volgende blokken gaat dat anders: dan worden de data van de bijeenkomsten bepaald in samenspraak met de cursisten. Dat gebeurt steeds na afloop van ieder blok. Dus na afloop van Blok 1 worden de data geprikt van de bijeenkomsten van Blok 2, door de SvA en die cursisten die door willen gaan.
Dit proces herhaalt zich ieder blok, tot een groep te klein is geworden om door te gaan. Vaak is dan na verloop van tijd wel een "fusie" mogelijk met een andere groep.

Verder is het mogelijk om Light Body-blokken individueel te doen. Per blok is daar minimaal 5 uur voor nodig (2 bijeenkomsten van ong. 2.5 uur). Prijs: 400 euro (inclusief cursus opnames, audio oefeningen voor thuis (mp3's)* en de cursusboekje). Beschikbare data vind je hier.
Voor een afspraak kun je een mail sturen naar welkom@schoolvooradelaars.nl.

Na afronding van Blok 6 kun je Advanced Light Body gaan doen.
Als je wilt, kun je dan ook een internationaal erkend certificaat ontvangen.

Blok 1: Creëren van een basis van kracht

In dit blok worden de drie eerste "vibrerende energiecentra" geaktiveerd, waardoor je meer stroming in je lichaam en je emoties krijgt. Je kun een sterker gevoel van identiteit ervaren, meer persoonlijke kracht, een groter vermogen met je emoties om te gaan, oude blokkades op te lossen en in je centrum te blijven. De volgende onderwerpen komen aan bod:
Verstevigen van je basis.
Je wordt meer geïntegreerd en gegrond: stabieler, sterker, zekerder, vitaler, veiliger. Je voelt je meer thuis op de aarde.
Zelfhealing en emotionele ontlading.
Je innerlijke kind en je subpersonen.
Jezelf als meester.
Iedereen heeft een meester in zich. Iemand die zijn volledige potentieel in dit leven verwerkelijkt.
Tempel van de meesters.
Je kunt te allen tijde een beroep doen op licht en steun van de meesters!

Blok 2: Openen van je hartcentrum

In dit blok ga je de twee volgende "vibrerende energiecentra" aktiveren die zich bevinden in het gebied van je hart. De eerste vijf centra hebben de grootste invloed op je fysieke en emotionele lichamen. Deze zijn dan ook het meest in staat je fysieke en emotionele toestand te veranderen. Vandaar dat zelfgenezing het beste hiermee kan gebeuren. Het vijfde centrum is ook een prachtige ruimte om in te zijn wanneer je met anderen bezig bent in een therapeutische rol of wanneer je in de buurt van mensen bent die overstuur zijn en jij zelf neutraal wilt blijven. Je ontwikkelt verder je vaardigheid in het observeren en het gebruiken van je verbeelding.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
Leven vanuit je hart.
Je laat de echte compassie, liefde en hartenergie in je ontwaken. Je leert hoe je de energie die je in je lagere centra hebt gegenereerd, omhoog kunt sturen naar je hogere centra. Je leert je compassie en vergevingsgezindheid te verdiepen en je aura te ontdoen van energieën van anderen die je nog vasthoudt. Je leert meer over zelfliefde en vergeving van jezelf. Je ontmoet een aantal zeer hoge wezens, die je leren over liefde en samen smelten. Je gaat kijken naar je persoonlijke relaties vanuit het wijze perspectief van een meester, waarbij je jezelf ondersteuning en adviezen geeft.
Neutraal zijn.
Je leert neutraal te blijven en niet geraakt te worden door energieën van anderen. Neutraal zijn stelt je in staat met allerlei verschillende energieën om te gaan, en deze zelfs te gebruiken om jouw stroming te vergroten! Zoals Da Ben zegt: "Er zijn geen negatieve energieën, alleen verschillen in de mate waarin je geleerd hebt energieën voor jouw doeleinden te gebruiken". Deze techniek stelt je in staat open te zijn, zonder allerlei emoties van anderen op te nemen. Het werkt niet alleen weldadig voor jezelf, maar heeft ook een helend effect op de ander.
Zelfgenezing en genezen van anderen.
Je kan kiezen te geloven dat je lichaam te allen tijde stralend en vibrerend kan zijn, op het energieniveau dat passend is bij de situatie en het moment. Je innerlijke genezer wordt ontwaakt en je leert zowel over de principes van het genezen van anderen als over zelfgenezing. Je leert hoe je anderen op een makkelijke en diepgaander manier kunt "helpen", zonder dat dat ten koste gaat van je eigen energie. Genezen is niet slechts het bewegen naar een plaats waar geen ongemak is. Genezen is het bewegen naar een plek van groot welzijn: "groeien". In het doen groeien van anderen assisteer je hen hun reikwijdte van welzijn te vergroten naar nooit eerder ervaren of zelfs maar voorgestelde niveaus van vitaliteit en help je hen hun leven te leven op hogere en hogere niveaus.

Blok 3: De hogere centra activeren

Deze drie energiecentra hebben meest merkbaar invloed op je gedachten en je mentale lichaam.
  • Je creëert daarmee meer inzicht, helderheid, visie en overzicht.
  • Je gedachten krijgen meer focus en je wordt je steeds meer bewust van je mentale energielichaam. Je gaat een meer complete structuur van je mentale lichaam creëren, die leidt tot ideeën die veranderingen teweeg brengen. Deze ideeën zijn hoger, rijker en meer compleet dan de meeste gewone gedachten.
  • Je speelt met de openheid en vloeiendheid van je mentale lichaam. Hierdoor kan een mentale staat ontstaan waarin je inzichten kunt krijgen en je creativiteit toeneemt. Je verbindt je met de intuïtieve niveaus van je bewustzijn, die voorbij het weten en intellect gaan. In deze staat kun je hogere antwoorden en innerlijke leiding vinden.
  • De tweede verruimde staat van bewustzijn die je leert is de staat van mentale stilte. Je krijgt de gelegenheid om de leegte te onderzoeken en je uit de tijd- en ruimtedimensies van de aarde te halen. Die leegte is een opstap naar vele andere dimensies en werkelijkheden. Als je mentale lichaam uitdijt in deze frequenties, is het onmogelijk om de onmetelijkheid van informatie die in deze ruimte is, vast te houden!
  • Je mogelijkheid subtiele energieën te ervaren wordt vergroot. Je raakt meer gewend aan steeds grotere harmonie, stroming en een gevoel van openheid in je lichaam, je emoties en je denken.
  • Je verbindt je nog meer met Universeel Bewustzijn. Deze centra helpen je tegelijkertijd alert en aanwezig te zijn in het NU.

Blok 4: Je energielichamen harmoniseren

In dit blok creëer je voldoende stroming en harmonie in alle zeven centra om de quantumsprong te maken naar de Light Body centra. Je kunt je nog meer openen voor je Hogere Zelf en je leert je op te laden vanuit je kern. Je leert nog meer stroming in je emotionele lichaam en helderheid in je mentale lichaam te creëren. Bovendien komen de volgende onderwerpen aan bod:
Relaties.
Je gaat werken aan een relatie op energieniveau.
Overvloed.
Je werkt met overvloed op energieniveau.
Een fijner gridwork.
Werken ermee kan positieve veranderingen brengen in je leven, werk, omgeving, voeding, lichaam, etc.

Blok 5: Ontwaken van je Light Body

In dit blok ervaar je de eerste twee Light Body centra, die zich in hoger dimensie bevinden dan de "vibrerende energie centra" van de vorige blokken. Hierdoor word je je nog meer bewust van de dimensies van je Hogere Zelf, je Ziel en je Goddelijke Zelf. Je brengt het Licht van je Ziel in de centra die je in het voorgaande geleerd hebt en ook in je lichaam, je emoties en je gedachten. Bovendien komen de volgende onderwerpen aan bod:
Planetaire Logos.
Je leert de Ziel van de Aarde kennen.
Stralendheid en intensiteit.
Je speelt met verschillende aspecten van Light Body centra.
Transmissie.
Je oefent met energietransmissie op Zielsniveau.

Blok 6: Worden tot een Bron van Licht

In dit blok leer je het derde Light Body centrum kennen, wat je een directe verbinding met het Licht geeft. Je leert te zien voorbij illusies. Je maakt contact met Al-Dat-Is. Je verstevigt je contact met je Ziel en je Monade, nog voorbij je Ziel. Met het ontwaken van dit centrum opent de oneindigheid zich voor je en tegelijkertijd doet dit je meer aarden. Je "personal power" neemt toe, je vermogen positieve veranderingen te creëren en in hogere staten van bewustzijn te leven neemt toe. Bovendien komen de volgende onderwerpen aan bod:
Transformatie van je persoonlijkhed.
Creëren van het koord omhoog.
Ervaren van het Absolute.

Tot slot

Het is belangrijk om na afloop van de Light Body-sessies ruimte te hebben voor de dan lopende processen en de integratie van de nieuwe energieën, - en dus niet meteen naar een andere activiteit en omgeving te rennen.
Iedere deelnemer aan het Awakening Your Light Body-traject krijgt elk blok een boekje met nadere theoretische en praktische cursus-informatie en tips - zoals deze. Na Awakening Your Light Body kun je de vervolg-opleiding Advanced Light Body volgen.

Light Body is geen medische therapie

Simpelweg door te leven op het aardse vlak, ervaar je verschillende situaties die uitdagend voor je zijn; emotioneel, fysiek, mentaal en spiritueel. De Light Body-cursussen zijn niet verantwoordelijk voor deze uitdagingen noch voor het ontstaan van fysieke, emotionele of mentale ziekte. Het reikt je juist gereedschappen aan om deze uitdagingen mee aan te gaan. Het licht-lichaam is niet bedoeld om therapeutisch te zijn. Als je zware emotionele problemen ervaart tijdens de cursus, raden we je aan hulp te zoeken bij officiëe medische instanties, zoals bijvoorbeeld een psychotherapeut.
De Light Body-cursussen werken op een puur energetisch niveau, met als doel je geestelijk naar andere plaatsen te brengen en je te helpen die plaatsen met je terug te nemen naar je dagelijks leven.
Als je een verleden hebt met of in behandeling bent voor mentale ziekte - zoals manisch-depressiviteit, bipolaire stoornis, schizofrenie - volg dan geen van onze cursussen tot je daarvoor toestemming hebt van een geregistreerd psycholoog of psychotherapeut.
Het lichtlichaam is niet bedoeld om enige medische behandeling te vervangen. Je kunt met je lichtlichaam werken om grotere emotionele flow te bereiken, grotere mentale helderheid en meer fysiek gemak, in combinatie met het medisch advies of de therapie die je elders ontvangt. Wanneer zich tijdens een Light Body-cursus fysieke ziekte-symptomen voordoen, behandel die dan zoals je dat anders ook zou doen, inclusief het zoeken van medische assistentie en advies van de huisarts.

Adviezen van mensen die de opleiding hebben voltooid

"Veel plezier. Goede reis!"
"Probeer het niet te begrijpen. Laat het los en je leven zal enorm ten goede veranderen! Ook gebeurtenissen die aanvankelijk niet goed lijken, blijken een blessing in disguise."
"Laat het mentale (denken, redeneren) achter."
"Denken loslaten, zo veel mogelijk voelen, meegaan met de energie."
"Heb geduld en wacht af, niet direct resultaat willen, voor iedereen komt er iets wat je verder brengt."
"Ik denk dat je wel iets aan ervaring op energiegebied nodig hebt (bijv. door cursus Creëren van Je Eigen Werkelijkheid) voor je hieraan begint. De opleiding is heel aantrekkelijk, als het bij je past."
"Beginnen en alles over je heen laten komen. Goed en regelmatig oefenen met de cs (of mp3's). Niet denken maar voelen. Je groeit er langzaam in. Het is een mooie, waardevole, spirituele reis! Er onstaat een mooie groepsenergie en er is een liefdevolle begeleiding!"
"Open mind. Baseer je op je eigen ervaring (waarheid) - leg de boeken en verhalen van anderen aan de kant. Wees niet bang! Waarvoor? Jezelf?"
"Zeker Blok 1 en 2 proberen. Kreeg ik meeste fysieke kracht van en dan verder kijken of het bij jou past."
"Onderga wat je beleeft en doe wat je goed voelt."
"Laat maar gebeuren."
"Heb vertrouwen."
"Zoek een Soul Mate in de groep voor uitwisseling."
"Doen! Er gaat een nieuwe wereld voor je open."
"Ervaar wat er gebeurt en laat vooropgezette ideeen los. Geniet van je groep en van de kracht die de groep je geeft."
"Deze opleiding opent deuren en brengt je in contact met nieuwe werelden op spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek gebied. Op een moeiteloze manier. En dat is een verademing in vergelijking met andere opleidingen."
"Benader de meditaties niet te mentaal. Laat controle los en open je voor het intuitieve en het onverwachte. Ook als je geen duidelijke ervaring hebt, gebeuren er belangrijke dingen - soms op heel andere manieren dan je denkt."
"Geef je over aan de stroom. Probeer niet alles te begrijpen, maar laat je meevoeren, verrassen en koesteren. Baad in het licht en leer achteraf maar wat er gebeurd is!"
"Vooral doen!"
"Als je voor de opleiding kiest, doe het dan rustig in je eigen tempo."
"Doen! Je leven wordt vijfhonderd procent mooier, gelukkiger, intenser en liefdevoller."
"Ervaar!"
"Een fantastische reis! Bereid je voor op fantastische verschuivingen in je leven. Voel de energie. Het is fantastisch!"
"Doen! Het zal je leven verrijken."
"Stel je open, neem je partner mee. Het wordt een prachtige reis!"
"Het is jouw intentie die doorbraak van veranderingen kan zijn."
"Vertrouw op wat je voelt, ziet en ervaart. Laat het gebeuren en geniet van al het moois dat door jezelf gecreërd wordt."
"Vertrouw en ervaar. Het gaat niet met je hoofd."
"Dit is echt een geweldige investering in jezelf. Het moet bij je passen, maar als het goed voelt: zeker verder gaan!"
"Doen en ervaren!"
"Ik heb in het verleden veel in cirkeltjes gelopen omdat ik dingen probeerde op te lossen in de wereld om me heen zonder de bron van die energie in mezelf te transformeren. Een deel van dat transformatie-proces speelt zich af in de buitenwereld, bijvoorbeeld bij issues als neutraal blijven of grenzen zetten. Maar volgens mij zijn het in hun diepste wezen innerlijke processen. Waar het voor mij op neerkomt is: verwacht niet van iets of iemand dat het/die je gaat helen of gelukkig maken. Dat kun je alleen zelf. Awakening Your Light Body heeft me de tools gegeven om dat te gaan doen."
"Energiewerk is wonderlijk: als je je openstelt en bereid bent om processen gewoon te laten gaan, kunnen pijn en blokkades zomaar opeens weg zijn!"

Kijk hier voor reacties van deelnemers van "Awakening Your Light Body"-opleiding.
Kijk hier of deze cursus op dit moment in de planning staat.
vragen, inschrijvingen en reacties: welkom@schoolvooradelaars.nl