Advanced Light Body I:
Radiance Self-Exciting: Building Your Light Body;
Radiance Filling in the Frequenties;


Advanced Light Body I is open voor iedereen die alle 6 blokken van Awakening Your Light Body en de Advanced Light Body Vooropleiding (1 blok) heeft afgerond.

Doel van dit traject is het verder "uitbouwen" van je Light Body, door Self-Exciting (Zelfopwekkende) energie en het invullen van je licht-lichaam met verschillende frequenties van Licht, namelijk Visie, Precisie, Intensiteit en Helderheid.
Verder verstevig je je licht-lichaam en word je stralender: je gaat steeds meer aspecten van stralendheid belichamen in je energie-veld. Je leert wat het is om moeiteloos in de stroom te zijn en daar je bewustzijn verder uitbouwen.
Je kunt deze stralendheid gebruiken voor je persoonlijke groei en haar in de energieën om je heen brengen, als jouw bijdrage aan de wereld.

Blok 1: Radiance Self-Exciting: Building Your Light Body

Self-Exciting - het uitbouwen van je Light Body

Dit blok is vooral gebaseerd op channelingen van Light Body-Gids DaBen, aangevuld met oefeningen van Gids Orin.
Self-Exciting-energie geeft je toegang tot vaardigheden die je helpen om je bewustzijn zo te vergroten dat je ieder moment in de Light Body-energieën kunt zijn en blijven. De meeste grote beslissingen neem je niet in één keer: ze ontstaan uit de opeenvolging van kleinere beslissingen. Die kleinere beslissingen bepalen dus de grotere. Self-Exciting stelt je in staat om die kleine beslissingen meer vanuit hoge energie te nemen. Je zult beter zien en voelen wanneer je uit je flow gaat en zult dat beter kunnen corrigeren. Je wordt je meer bewust van wat aan je licht toevoegt en wat je 'spin' - dat is: in flow zijn - stopt.
Self-Exciting opent de weg naar het hebben van geen gedachten; naar gewoon Zijn. Je leert jezelf kennen voorbij je gedachten en persoonlijkheid. Je ervaart jezelf op vele niveaus - als Ziel, als persoonlijkheid en als Light Body - en het wordt makkelijker om dat te leven.
In een Self-Exciting-staat ben je constant aan het groeien; aan het expanderen in de eindeloosheid en eeuwigheid van je Ziel en het Universeel Bewustzijn. Jouw licht ontwaakt het licht in anderen en in dingen om je heen. Je omgeving verandert mee met je energie.
Eenmaal in een Self-Exciting-toestand, bevind je je in een stroom waarin alles klopt. Er is niets dat niet toevoegt aan je stromendheid. Alles komt op magische wijze bijeen. Waar je je bewustzijn ook plaatst: het vergroot je ervaring, maakt je één met je ervaring en brengt van de ene ervaring heel vanzelf naar de volgende.

We gaan dit blok werken met je Light Body en de energie om je heen. Je maakt contact met je Toekomstige Zelf in een Self-Exciting-toestand. Je gaat je Light Body bijwerken en upgraden, onder andere door de techniek van koppelen en expanderen.
We bouwen Licht rondom de Bron van je Gedachten, zodat je gedachten lichter en positiever worden. Ook gaan we Creëren met Self-Exciting-energie.

Blok 2: Radiance Self-Exciting: Building Your Light Body

Self-Exciting - het verder uitbouwen van je Light Body

Dit blok is vooral gebaseerd op channelingen van Light Body-Gids DaBen.
We gaan verder met het onderzoeken en integreren van de Self-Exciting-energie. We combineren alle elementen die we in het vorige blok hebben gevonden en ontwaakt en brengen ze samen. Je maakt energieverbindingen tussen je Light Body en de Hoge Regionen. Je leert hoe je onbewustzijn kunt omhullen met bewustzijn. Je maakt contact met het Universeel Bewustzijn, wat een heel nieuw potentieel voor je kan openen.
Met je Toekomstige Verlichte Zelf ga je je Gouden Pad op. Je ontvangt transmissies van Vrijheid en Bevrijding. En tenslotte breng je je Pad in lijn met het Solaire Licht, wat je in staat stelt zelf een Zon van Licht te worden.

Blok 3: Radiance Self-Exciting: Building Your Light Body

Self-Exciting - het nog verder uitbouwen van je Light Body

Dit blok is vooral gebaseerd op channelingen van Light Body-Gids DaBen.
De volgende prachtige oefeningen maken er - ondermeer - deel van uit:

 • Versnelling van draaiing: resonantie en kracht
 • De Vibraties integreren: reizen op stabiliteit en precisie
 • Self-Exciting: expansie en consolidatie met de Hoge Regionen en het Gridwerk
 • De Self-Exciting-toestand en je levensmissie vertalen naar je leven
 • Self-Exciting door de kernen en coconnen
 • Eruit omhoog gaan en grenzen oplossen: oneindigheid
 • Veilig landen in Self-Exciting-energie: Licht in de patronen brengen
 • Magisch heel worden en Licht genereren

Blok 4: Radiance Self-Exciting: Building Your Light Body

Self-Exciting - verdere integratie van je Light Body

Dit blok is vooral gebaseerd op channelingen van Light Body-Gids Orin, verrijkt met de Self-Exciting-technieken van Gids DaBen.
De volgende oefeningen maken er - ondermeer - deel van uit:

 • Self-Exciting, moeiteloos en zacht
 • Self-Exciting opladen in het Licht en het Gridwerk
 • Self-Exciting vertalen naar je dagelijks leven
 • Self-Exciting liggend ervaren en transmitten
 • Je Aardse Zelf opladen: stralende gezondheid, vitaliteit en emotionele opluchting
 • Self-Exciting in je hart: healing, ontwaking en verlevendiging
 • Self-Exciting in je leven: moeiteloosheid in stroming, passie en enthousiasme
 • Een project opladen in Self-Exciting-energie (ligmeditatie)

Blok 5: Chakra's, Stralen en Self-Exciting

Dit blok is extra in het traject opgenomen en optioneel te volgen.

We verbinden in dit blok de Self-Exciting-toestand met je chakra's en de negen Kosmische Stralen, waardoor de geavanceerde Light Body-technieken die je je zover eigen hebt gemaakt, nog meer handen en voeten krijgen en verder praktisch toepasbaar worden in je dagelijks leven.
We gaan onder andere de volgende verbindingen maken:

 • Eerste Chakra en Straal Vier;
 • Tweede Chakra en Straal Zeven;
 • Shambala: Derde Chakra en Straal Zes;
 • Vierde Chakra en Straal Twee;
 • Vijfde Chakra en Straal Drie;
 • Zesde Chakra en Straal Vijf;
 • Zevende Chakra en Straal Eén;
 • Alle chakra's en klieren, Ziel en Monade met Straal Vier, Straal Negen en Self-Exciting-energie

Blok 6 t/m 9: Radiance Filling in the Frequencies

Invullen van de Frequenties

Het "Invullen van de Frequenties" is vooral gebaseerd op channellingen van DaBen - met aanvullende oefeningen van Orin.

Je leert Licht-Frequenties kennen die je licht-lichaam als het ware invullen. Ze geven meer stabiliteit en stevigheid aan je lichtlichaam. Ze helpen je om de vibrerende energiecentra en Light Body-centra beter te ervaren en te gebruiken; om meer gedetailleerde inzichten te krijgen. Ze helpen je vernaderingen te creeëren in de energiepatronen vanwaaruit dingen ontstaan en vergroten zo je vermogen de materie om je heen te beïnvloeden. Verder kunnen de frequenties je groei bevorderen op het gebied van vertrouwen, overgave en hier en nu leven. Iedere keer dat je met deze frequenties werkt, neemt je levensenergie toe. Iedere keer neem je nieuwe patronen van Licht op die je toevoegt aan je aura. Je brengt energie vanuit de hogere dimensies en van het grotere zelf dat je bent naar je aardse werkelijkheid. Op deze wijze breng je steeds meer van de vreugde en het Licht van de hogere dimensies in je dagelijks leven. Je gaat zo steeds meer je volledige potentieel leven; steeds meer leven als Ziel op aarde.
In deze cursus leer je vier soorten frequenties: frequenties van visie, precisie, intensiteit en helderheid. Dit zijn prachtige en bijzonder krachtige energieeën. Ze geven je de gelegenheid tot een nieuwe quantumsprong, zowel in bewustzijn als in je dagelijks leven. De frequenties vergroten je bewustzijn. Dit merk je in de oefeningen, waarin je beleving zich verfijnt en verdiept, maar ook in je dagelijks leven.
Door te werken met de frequenties leer je dingen waar te nemen als energie en er mee te werken als essentie, voordat ze verschijnen op het materieële vlak. Daardoor kun je je omstandigheden, je relaties, je projecten - eigenlijk alles waar je je op focust - beeïnvloeden en desgewenst veranderen. Je vermogen om dingen te creeëren die jou en anderen werkelijk dienen, neemt enorm toe. Werken met de frequenties heeft bijzonder weldadige effecten op je bewustzijn, je energie en je leven. En daarnaast is het gewoon ook heerlijk om in die energieeën te zijn! Een feest en een avontuur in bewustwording!

Blok 6: Radiance Filling in the Frequencies: Frequencies of Vision

Frequenties van Visie

Frequenties van Visie geven je een groter vermogen dingen als energie te zien en de centra die je kent, waar te nemen. Je kunt beter zien wie je echt bent, waarom je hier bent en wat je Hoge doel is.

De volgende oefeningen maken deel uit van dit blok:

 • Eerste en tweede Visie-Frequentie
 • Energiepatronen in planten, dieren en mensen
 • Een gebied van je leven als energie
 • Derde Visie-Frequentie
 • De vibrerende energiecentra observeren
 • Vierde Visie-Frequentie;
 • Een project als energie zien vanuit de Visie-Frequenties
 • Je levensdoel, Hoge Doel, als energie zien vanuit de Visie-Frequenties;
 • In de Hoge Stroom blijven
 • Transformatie door vertrouwen en loslaten
 • Ochtendmeditatie: je dag opladen met Licht
 • Spelend verbonden met het Light Body-gridwerk

Blok 7: Radiance Filling in the Frequencies: Frequencies of Precision

Frequenties van Precisie

Frequenties van Precisie brengen een verfijning in je gewaarzijn en stellen je in staat Licht nog preciezer, subtieler en verfijnder in je energieveld en je leven te brengen.

De volgende oefeningen maken deel uit van dit blok:

 • Eerste Precisie-Frequentie: een keuze als energie
 • Tweede Precisie-Frequentie
 • Je stralendheid in het Light Body gridwerk plaatsen
 • Derde Precisie-Frequentie: een thema als energie
 • Frequenties van Visie en Precisie in het Licht
 • Vierde Precisie-Frequentie: verfijning van bewustzijn
 • Interactie van Frequenties: stralendheid
 • Je stralendheid plaatsen
 • Verfijndere afstemming van de chakra's
 • Opening van de Juwelen in de Lotus
 • Meester worden en transmitten naar jouw Zielsgroep
 • Het Hoogste Licht ontvangen en doorgeven

Blok 8: Radiance Filling in the Frequencies: Frequencies of Intensity

Frequenties van Intensiteit

Frequenties van Intensiteit versterken het al aanwezige Licht en helpen je liefde, vreugde, compassie, harmonie en andere kwaliteiten van stralendheid intenser te ervaren. Ook brengen ze je meer bij de kern en essentie van waar je je op focust. Je kunt ze gebruiken om je kracht en je manifesterend vermogen te vergroten.

De volgende oefeningen maken deel uit van dit blok:

 • Eerste Intensiteit-Frequentie
 • Meer intensiteit opbouwen
 • Tweede Intensiteit-Frequentie
 • Je ervaring vinden als energie
 • Derde Intensiteit-Frequentie
 • Met de patronen spelen
 • Vierde Intensiteit-Frequentie
 • Intensiteit integreren
 • Reis naar Shamballa: je stralendheid vergroten
 • Transmissie van je Hoge Doel: je Hoogste Potentieel bereiken
 • Versmelten met het Universeel Bewustzijn: je Geniale Weten ontwaken
 • Je solaire batterijen opladen in Shamballa

Blok 9: Radiance Filling in the Frequencies: Frequencies of Clarity

Frequenties van Helderheid

Frequenties van Helderheid verhelderen je mentale lichaam en openen je meer voor de Eenheid en Goddelijkheid van alle leven. Ze brengen je naar een nieuw niveau van Licht.

De volgende oefeningen maken deel uit van dit blok:

 • Eerste Helderheid-Frequentie
 • Stromend, vloeiend gewaarzijn
 • Tweede Helderheid-Frequentie
 • Licht vinden overal
 • Derde Helderheid-Frequentie
 • Direct weten, mentale openheid en vloeibaarheid
 • Vierde Helderheid-Frequentie
 • Ontdekken: de grenzen voorbij
 • Een situatie transformeren met energie
 • Creëren met Licht
 • Versmelten met de Meester
 • Ceremonie van Licht.
Klik hier en hier voor reacties van eerdere deelnemers van het Advanced Light Body-traject.


Kijk hier of deze opleiding op dit moment in de planning staat.
vragen, inschrijvingen en reacties: welkom@schoolvooradelaars.nl