Advanced Kristallen Licht:
Je Aardse Zelf Bekrachtigen

Deze cursus staat open voor iedereen die alle blokken van Awakening Your Light Body en 1 Blok van Advanced Light Body heeft afgerond.

Doel van de cursus is je Aardse Zelf een nog geschikter voertuig voor je Ziel en ej Goddelijke Zelf te maken.
Eerste bijeenkomst: Gronden en integreren; Opladen in vreugde

We gebruiken bijzondere, uiterst effectief aardende kristallen. Ze laten je zacht maar stevig terugkeren en thuiskomen op Aarde, in je lichaam en in het heden! Deze kristallen beschermen en bekrachtigen je, heffen blokkades op en corrigeren inactiviteit en/of overactiviteit in de stroom van subtiele energieen in je fysieke lichaam en verfijnde energielichamen.

Het Licht van deze kristallen activeert, opent, reinigt, harmoniseert en integreert op vele niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal, etherisch, tussen mannelijke en vrouwelijke energie, in de chakra's en de vibrerende energiecentra. Dit Licht heelt je: kalmeert, energetiseert, bekrachtigt of transformeert - net wat nodig is. Het lijnt je energie uit. Gaten in je aura worden hersteld en de energiestroom via je lichaamsmeridianen wordt gestimuleerd.
Deze kristallen verhelderen geblokkeerde emoties, zelfvernietigend gedrag, alsook mentale indrukken en onbewuste bevelen uit het verleden. Ze bevrijden onderdrukte kwaliteiten en geven je de kracht om jezelf te bevrijden.

We verrijken deze werking met het zachte Licht van een ander kristal dat veel vreugde, optimisme, liefde, voorspoed en zelfvertrouwen uitstraalt! Dit kristal helpt je om je doelen te bereiken en te leven volgens je eigen ambities en inzichten.
Je krijgt de kristallen mee naar huis.

Tweede bijeenkomst: Aura in balans brengen; Afstemmen op Engelen

In paren leer je een kristallen pendel te gebruiken om gebieden van onevenwicht te vinden op verschillende niveaus van je aura en subtiele energielichamen. Je leert om met de pendel daar energieblokkades weg te nemen, lekkages te dichten, te energetiseren, bekrachtigen, uitlijnen, harmoniseren en integreren - afhankelijk van wat daar nodig is. Dit geeft je een gevoel van evenwicht, orde en helderheid en maakt het makkelijker om je op je Ziel, Engelen en Aartsengelen af te stemmen.

We gebruiken verder speciale, zachte kristallen om ons af te stemmen op de prachtige vrede, kalmte, rust, sereniteit, zuiverheid, liefde en goedheid van de Engelen, die heel graag de hoge, verfijnde verschijningsvorm van het Goddelijke aan ons doorgeven. Wij laten ons leiden door hun zachte woorden van hoge wijsheid en de aanmoediging om nog meer liefde, harmonie en schoonheid in ons leven te brengen. We gebruiken grondende stenen bij het terugkeren op Aarde, ter afronding.
Je krijgt de kristallen mee naar huis.

Derde bijeenkomst: Miasmes helen; Vrede met vorige levens verkrijgen

We gebruiken unieke kristallen om miasmes - dat zijn subtiele, gekristalliseerde energiestructuren - te helen. De techniek die we hanteren is bijzonder effectief voor karmische miasmes, maar werkt ook goed voor miasmes die je genetisch hebt meegekregen, die tijdens dit leven hebt opgepikt (ziektes, vergiftigingen e.d.) en miasmes die voortkomen uit het collectieve bewustzijn.
Dit kristal reinigen alle subtiele lichamen, waar het miasmes, blokkades, stagnerende energie, pijn en verslaving afbreekt en transformeert. Bovendien beschermt het je tijdens dit proces. Dit zeldzame, bijzondere kristal bevordert de volledige ontwaking van je Light Body en de verankering ervan in je fysieke lichaam. Dit kristal maakt informatie die in je Light Body zit vrij, waardoor je een reusachtige golf van bekrachtigende energie door je lichaam kunt voelen gaan.

Als je miasmes meer gereinigd zijn, krijg je steeds meer en dieper toegang tot je vorige levens en je andere bestaansvormen. We kijken aan het einde van de bijeenkomst wat erover aan je wordt geopenbaard.

Naarmate miasma's gereinigd zijn, kan je steeds beter toegang krijgen tot je vorige levens en je andere bestaan vormen. Wij kijken wat zich einde deze sessie erover voor je openbaart.
We gebruiken grondende stenen bij het terugkeren op Aarde, ter afronding.
Je krijgt de kristallen mee naar huis.

Vierde bijeenkomst: Je Ziel terughalen; Passie voor het leven vernieuwen

Gevoelens van zelfverlies of "niet lekker in je vel zitten" kan het gevolg zijn van traumatische ervaringen of acute of langdurige gezondheidsproblemen. De onderliggende oorzaak van dergelijke gevoelens is zielsverlies, verscheurdheid van de ziel of zielsshock. We gebruiken speciale kristallen om je Ziel terug te halen in je leven, als een verenigd geheel. Deze techniek bevordert zeer je spirituele ontwikkeling en de activering van je Light Body. Acht tot veertien chakra's boven je hoofd worden geactiveerd. De zogenaamde "Soul star" chakra wordt in het bijzonder geƫnergetiseerd. Bijzonder hoge kristallenvibraties helen je Ziel en zuiveren je fysieke en verfijnde energielichamen, om deze nog verder te verbeteren als voertuig voor je Ziel.

Je hart wordt daarbij door een ander kristal sterk bekrachtigd en afgestemd op het waarderen van de schoonheid en liefde die er om je heen is. Je wortelchakra wordt tegelijkertijd bekrachtigd door een derde kristal, om je moed, opgewektheid en passie voor het leven te vernieuwen!
De energie van deze kristallen roept bovendien ongewenst wegvloeien van je energie een halt toe.

We gebruiken grondende stenen bij het terugkeren op Aarde, ter afronding.
Je krijgt de kristallen mee naar huis.

Vijfde bijeenkomst: Bevrijding: een Poort van Licht openen voor dwalende zielen en entiteiten

We hebben hier op Aarde te maken met het verschijnsel van het overlijden van het fysieke lichaam. Dat is voor veel mensen een moeilijk thema, of zelfs een taboe. In de School voor Adelaars zijn we bezig met het opbouwen van steeds meer Licht, stroming, heldere inzichten en hoge manieren om met de dood om te gaan. Op deze workshop (die al eerder gegeven is in de geavanceerde groepen) gebruiken we een Poort van Licht tussen het fysieke en de spirituele, Goddelijke dimensies. Deze Poort is opgebouwd met bijzondere, zeldzame, krachtige soorten kristallen, gesteund door de energie van spirituele, heilige krachtplekken op Aarde waarmee ik verbonden ben; en door de aanwezigheid van Engelen, Lichtgidsen en -meesters en de grote Light Body van de groep. Een speciaal kristal werkt als "poortwachter" en zorgt dat de Poort alleen éénrichtingverkeer toestaat: voor die Zielen voor wie de tijd rijp is om de Aarde te verlaten - ook energetisch.

Zielen die na hun dood blijven hangen of dwalen in de Aardse dimensie kunnen onze hulp goed gebruiken, want meestal zijn ze verward en weten ze niet wat te doen, door schuldgevoelens of niet afgeronde zaken, of door een te grote gehechtheid aan hun relatie met een levende. Soms zijn ze ook gewoon bang om naar het Licht te gaan (bang voor het nieuwe, onbekende), hoewel daar alle steun, liefde en healing voor hen beschikbaar is, zodat ze verder kunnen groeien en zich ontwikkelen.

En ook voor ons - en alle andere levenden - is hun overgang heilzaam. Het bevrijdt ons van (vaak onbewuste) vreemde invloeden en energetische banden met Zielen die hier hangen met hun onverwerkte emotionele en mentale balast. Soms is dat de onderliggende oorzaak van onze (gevoelens van) mislukkingen, onzekerheid, verdriet, moeheid, angst, onrust en chaos in onszelf of in onze omgeving.

Deze techniek kan je ook helpen om je te bevrijden van belemmerende banden die in je systeem steeds aanwezig kunnen zijn na beëndiging van relaties.

Op de workshop zitten we in een kring rondom de Poort en bloemen, kaarsen en kristallen. Als je wil, kun je enkele minuten in de kring gaan liggen, "onder" de Poort, zodat deze je vanuit je kruin je hele energieveld kan reinigen. De aanwezigen ervoeren dit steeds als een zeer vredige, liefdevolle en harmonieuze ervaring. Er komt altijd veel Licht uit de Hoge Regionen ons en degenen die overgaan tegemoet.

Zesde bijeenkomst: Je etherische lichaam opladen; je Hart opluchten: speelse, vreugdevolle, kinderlijke energie herstellen

Deze bijeenkomst gebruiken we een aantal speciale kristallen om je etherisch lichaam te helen (bijvoorbeeld van trauma's) en op te laden. Je etherisch lichaam heeft grote invloed op je welzijn, gezondheid en levenskracht van je fysieke lichaam.
Bij de tweede oefening gebruiken we geavanceerde Light Body-technieken en een bijzonder, mystiek, lief kristal, om nieuwe dimensies en nieuwe sereniteit voor je te openen en voor het helen van je Hart, oude relaties en zelfvernietigend gedrag (bijvoorbeeld martelaarschap, zelfsabotage).
Deze techniek herstelt helderheid, creativiteit, kalmte en evenwicht en brengt je weer in contact met je speelsheid en vreugdevolle, kinderlijke energie. Het bevordert bovendien het aantrekken van zielsverwanten en je soulmate. We beëindigen de bijeenkomst met een korte stabiliserende en grondende oefening.
Je krijgt de kristallen mee naar huis.

Overige bijeenkomsten

Wij werken met volgende themas:

 • Verbreken van negatieve banden met je eigen energie in je hele systeem
 • Bevrijding door de Poort van Licht voor entiteiten en dwalende Zielen
 • Zelfliefde en de Poort van Licht
 • Etherisch lichaam bekrachtigen
 • Kristallen licht en Saha
 • Je opladen met vreugde, liefde, vrede van kristallen
 • Je Ziel harmoniseren met je aardse zelf
 • Activeren en uitlijnen van vijftien chakra's
 • Activeren van de somachakra, in de Aarde en de Kosmos; golven van energie opnemen en uitstralen
 • Gegrond en gecentreerd zijn; spanningen in botten en spieren oplossen
 • Balans, kracht en rust vanuit je kern; overtollige energie afvoeren
 • Het Vijfde Aspect van de Hoge Wil voor grenzeloos welzijn, gezondheid en vitaliteit
 • Stabiliseren en gronden met kristallen
 • Zuiveren tot zeer verfijnde etherische niveaus; nieuwe metafysische poorten openen
 • De Light Body als onuitputtelijke Bron van Licht en energie voor je Hoge Bewustzijn in je alledaagse bewustzijn en leven
 • Gronden en integreren

Kijk hier of deze cursus op dit moment in de planning staat.


Reacties van deelnemers

"Ze worden steeds mooier, de kristalworkshops! Prachtig was het gisteren."

"Ik wist al uit langdurige problemen met neusverkoudheid en hoesten dat ik wat met m'n keelchakra heb, maar de reactie met de kristallen toen ik op het keelchakra de aandacht richtte, was heel heftig.
Ik viel me sindsdien ook wat wiebelig en toen ik de stenen een paar uur in beide broekzakken bij me droeg, werd ik erg moe. Ze maken dus heel wat me los.
Die ruwe, grijze, onschuldig uitziende stenen zijn voor mij wolven in schaapsdracht of moet ik zeggen engelenstenen."

"Heel erg bedankt voor de mooie meditatie-cd's! Ik heb de meditaties gisteren liggend in m'n zonovergoten tuin gedaan. FANTASTISCH! Ik heb helemaal verliefd geworden op kristallen en mineralen."


vragen en reacties: welkom@schoolvooradelaars.nl