Bevrijding:
een Poort van Licht
voor dwalende zielen en entiteiten

Deze bijeenkomst heb ik al een aantal jaren gehouden met groepen van geavanceerde lichtwerkers. Hij staat nu voor het eerst voor iedereen open.


We hebben hier op Aarde te maken met het verschijnsel van het overlijden van het fysieke lichaam. Dat is voor veel mensen een moeilijk thema, of zelfs een taboe. In de School voor Adelaars zijn we al aantal jaren bezig met het opbouwen van steeds meer Licht, stroming, heldere inzichten en hoge manieren om met de dood om te gaan.
Op deze workshop (die al eerder gegeven is in groepen met gevorderde lichtwerkers) gebruiken we een Poort van Licht tussen het fysieke en de spirituele, Goddelijke dimensies. Deze Poort is opgebouwd met bijzondere, zeldzame, krachtige soorten kristallen, gesteund door de energie van spirituele, heilige krachtplekken op Aarde waarmee ik verbonden ben; en door de aanwezigheid van Engelen, Lichtgidsen en -meesters en de grote Light Body van de groep. Een speciaal kristal werkt als "poortwachter" en zorgt dat de Poort alleen éénrichtingverkeer toestaat: voor die Zielen voor wie de tijd rijp is om de Aarde te verlaten.

Zielen die na hun dood blijven hangen of dwalen in de Aardse dimensie kunnen onze hulp goed gebruiken, want meestal zijn ze verward en weten ze niet wat te doen, door schuldgevoelens of niet afgeronde zaken, of door een te grote gehechtheid aan hun relatie met een levende. Soms zijn ze ook gewoon bang om naar het Licht te gaan (bang voor het nieuwe, onbekende), hoewel daar alle steun, liefde en healing voor hen beschikbaar is, zodat ze verder kunnen groeien en zich ontwikkelen.

En ook voor ons - en alle andere levenden - is hun overgang heilzaam. Het bevrijdt ons van (vaak onbewuste) vreemde invloeden en energetische banden met Zielen die hier hangen met hun onverwerkte emotionele en mentale balast. Soms is dat de onderliggende oorzaak van onze (gevoelens van) mislukkingen, onzekerheid, verdriet, moeheid, angst, onrust en chaos in onszelf of in onze omgeving.

Deze techniek kan je ook helpen om je te bevrijden van belemmerende banden die in je systeem steeds aanwezig kunnen zijn na beëndiging van relaties (ook met de levenden).

Op de workshop zitten we in een kring rondom de Poort en bloemen, kaarsen en kristallen. Als je wil, kun je enkele minuten in de kring gaan liggen, "onder" de Poort, zodat deze je vanuit je kruin je hele energieveld kan reinigen. De aanwezigen ervoeren dit steeds als een zeer vredige, liefdevolle en harmonieuze ervaring. Er komt altijd veel Licht uit de Hoge Regionen ons en degenen die overgaan tegemoet.

Je kunt hier meer over lezen in ons boek Het Avontuur van de Ziel en ook in de boeken van Henri de Vidal de St. Germain, zoals "Spectrum van regressie en reincarnatie" en "Dimensies achter regressie en reincarnatie".

Klik hier voor organisatorische informatie.

Zie ook mijn
Tips: Wat te doen bij entiteiten.

Reacties van deelnemers

- "De bijeenkomst was zo ontzettend mooi en de sfeer heel sereen. Sinds deze meditatie voel ik mij heel vredig, het voelt alsof het iets heel bijzonders met mij heeft gedaan. Ik heb veel cursussen bij je gevolgd, en deze meditatie behoort zeker bij de top van de mooiste en meest diepgaande meditaties!"

- "Ik heb het werken met de Poort ervaren als heel mooi, vredig, liefdevol en soms zelfs diep ontroerend. Er komt veel Licht en Hoge Lichtwezens bij kijken. Prachtig Licht schijnt dan ook aan onze kant van de Poort!"


vragen en reacties: welkom@schoolvooradelaars.nl