Advanced Light Body IV:
Joy: Expressing Beauty and Perfection of Being;
Clairvoyant Vision: Seeing and Sensing Subtle Energies;
Vision: Creating Your Highest Future


Advanced Light Body IV is open voor iedereen die Advanced Light Body III heeft afgerond.

Blok 1 en 2: Joy: Expressing Beauty and Perfection of Being

Vreugde - Uiting geven aan de Schoonheid en Vreugde-van-Zijn

Orin en DaBen nemen je mee op diverse prachtige reizen. Allereerst kom je daarbij in de gelegenheid om je persoonlijke evolutie te accelereren - dus op een hoger niveau van stroming te brengen. Dat doe je met de hulp van een grote Lichtmeester en ook met het Licht van je Geest.
Je bewustzijn wordt verder nog versneld op atomair niveau en DNA-niveau.

We gaan ons bewustzijn verplaatsen naar een zon en zelfs naar een sterrenstelsel.
Je krijgt een dieper inzicht in de evolutie die je Ziel doormaakt. We kijken naar de Zielscycli, wat je onder andere kan helpen met het leren houden van iedere fase van groei.

Verder wordt je ingewijd in de Zeven Nieuwe Lagen van Licht en sluiten we af met een reis naar een leven in Perfectie en Schoonheid van Zijn.

Blok 3 en 4: Clairvoyant Vision: Seeing and Sensing Subtle Energies

Helderziende Visie - Waarnemen van subtiele energieën;

In deze blokken word je onderwezen in meerdere helderziende en heldervoelende vaardigheden. Je leert bepaalde Light Body-toestanden kennen die je helderziendheid vergroten, zodat je subtiele energieën en energievelden beter kunt zien en waarnemen. Je leert hoe je, helderziend, je eigen energie kunt voelen en de energie van anderen.

Je leert "visionaire" toestanden kennen, die je vermogen vergroten om verse, originele inzichten en standpunten te hebben; op alle mogelijke gebieden.
DaBen onderwijst enkele diepgaande Light Body-toestanden, gebaseerd op Self-Exciting-vaardigheden, die je erbij helpen om gebeurtenissen in je leven te bekijken vanuit meerdere perspectieven. Zo kun je je werkelijkheid bekijken vanuit hogere, meer subtiele standpunten. Door alle energieëen om je heen zo te bekijken, krijg je meer inzicht in en begrip voor situaties in je leven, waardoor je acties kunt kiezen die de hoogste en beste resultaten geven. Wanneer je dingen vooral als energie beschouwt, kun je vormen, situaties en omstandigheden scheppen die een afspiegeling zijn van je Hoge Doel.

We maken in een paar schitterende reizen contact met sterrenlicht - het Zielslicht van sterren en planeten - en gaan daar interacties mee aan. We doen de Evolutiester in de Grote Beer aan en werken met het Licht van Sirius - het Licht van Liefde en Vrijheid - en met de helderheid van het Pleiadenlicht.

Door de reizen in dit traject ontdek je steeds hogere perspectieven en standpunten. Uiteindelijk kun je visies krijgen vanuit een diepgaande, geëxpandeerde Light Body-toestand die DaBen omschrijft als een toestand van Eenheid.

Blok 5 en 6: Vision: Creating Your Highest Future

Visie: Scheppen van je Hoogste Toekomst

In deze twee blokken onderwijst DaBen Light Body-vaardigheden die je helpen bij het waarnemen van de subtiele energieën die aan de basis liggen van alle gebeurtenissen. Je leert de tijd in te kijken en de toekomst te vinden als energie. Daardoor kun je prettig en comfortabel leven, expanderen naar de hoogste energie die je kunt bereiken en je Hoogste Toekomst scheppen.

DaBen begeleidt je bij Light Body-reizen op zoek naar je levensdoel. Je energetiseert je spirituele groei en vindt de onderliggende energie van dingen - door de tijd heen - zodat je vormen en situaties kunt creëren die jouw hoogste doel en hoogste goed dienen. Met deze vaardigheden kun je veranderen en verbeteren wat je naar je toetrekt, de hoogste flow vinden en je bestemming nog completer bereiken.

Je gaat ontdekken hoe bewustzijn op te bouwen teneinde minder leuke uitdagingen op te lossen en een problematische situatie in je leven grondig te verschuiven. Je ontwikkelt vaardigheden om je visie op je huidige leven te verbreden, wat je een hoger perspectief biedt.
Bekijk je leven door het bredere perspectief van meerdere levens; ontdek wat het is om te leven van moment tot moment. Zo krijg je meer begrip voor je leven op Aarde, hier en nu, vanuit de hoogstmogelijke energie.
Vanuit dit bredere, hogere kader ga je naar je toekomst kijken en die keuzes, beslissingen en "paden" vinden die je Hoogste Toekomst scheppen.

Klik hier en hier voor reacties van "Advanced Light Body"-cursisten die je voorgingen.


Kijk hier of deze cursus op dit moment in de planning staat.
vragen, inschrijvingen en reacties: welkom@schoolvooradelaars.nl