Groep Lichttransmissie naar de situatie in de wereld op 30 april 2020


BARBARA

Lieve Lichtwerkers,

De gidsen geven de beste kaarten voor de transmissie naar de wereld. Er zit wel wat uitdaging in.

1) Sterke troefkaart van ‘de Dood’: oogst alles wat rot en verwelkt is. Hij beëindigt wat al stervende is en schept zo de opening voor een nieuw begin. De komst van het nieuwe wordt immers mogelijk gemaakt door het vergaan van het oude. Het proces van worden en vergaan is eindeloos en het is onlosmakelijk verbonden met leven op Aarde. Daarom is het zo belangrijk om er vrede mee te hebben.
De Dood niet slechts vernietigd maar schept ook. Daarom draagt hij ook de kroon van Osiris: als koning van de onderwereld ontfermt hij zich over de gestorvenen, zodat deze hun einde kunnen aanvaarden en opnieuw kunnen beginnen. De Dood is immers niet de tegenhanger van het leven, maar van de geboorte - en zo onderdeel van onze levenscyclus.
De adelaar op deze kaart symboliseert wederopstanding en reïncarnatie.
Advies: Een bepaalde fase in je leven is ten einde en een nieuwe fase begint. Het is tijd geworden voor het opgeven van een oud beeld dat je hebt van jezelf, je omgeving, de rol die je speelt of je relatie met anderen. Sta open voor de nieuwe kijk op de zaken en nieuwe ontwikkelingen.
Affirmatie: ‘Ik laat los wat voorbij is. Ik open mij voor het nieuwe.’

2) Sterke kaart ‘Zwaarden Koningin’: ze zit hoog in de wolken, midden in haar rijk van lucht en water op haar kristallen troon. Ze is moe van de lange strijd die ze heeft gevoerd met overtuigingen uit haar verleden en de verwachtingen die ze van zichzelf had. Maar ze heeft gewonnen: in haar linkerhand houdt ze het masker dat ze lang heeft gedragen en nu eindelijk af heeft kunnen zetten.
Het masker is dat van een bebaarde man, symbool van mannelijke kracht, agressie en stoerheid. Nu ze het masker heeft afgelegd, kan de koningin in haar vrouwelijke, onbepantserde kracht gaan staan. Ze kan de strijd met zichzelf staken, nu ze de moed heeft gevonden om zich kwetsbaar op te stellen. Bevrijd van gebondenheid en afhankelijkheid laat ze haar zwaard hangen.
Het kristal van de troon duidt op mentale helderheid en wereldwijsheid van de koningin. Bovenaan de troon verschijnt haar innerlijke kind. Deze heeft lang verscholen gezeten, want de koningin was veel moeite aan het doen om ‘volwassen’ te zijn. Die tijd is nu voorbij.
De onschuld en de onbelemmerde spontaniteit van het kind zijn de bron van de nieuwe wijsheid en helderheid die de koningin heeft gevonden.
Advies: wie klaar is met het dragen van sociaal geaccepteerde maskers en bereid is om werkelijk zelfstandig te zijn, komt in de wereld van waarlijk volwassen relaties, waarin de partner er is om van te genieten; niet om te dienen als excuses, anker of vluchtweg.
Speel minder de rol die je verwacht wordt te spelen en handel meer vanuit je eigen wijsheid en je ware aard.
Weet dat je heb echt overwonnen en je word echter door niets bedreigd dan jouw eigen angst. Je word vrij vanaf het moment dat je weer jezelf durft te zijn, met heel jouw hart.
Affirmatie: ‘ Ik leg mijn maskers af en wordt wie ik ben’

3) de ‘Snelheid’ - prachtige, zeer positieve kaart van hoger energie, die ik heb eerder besproken

Deze tekst is op basis van ‘Dieptevisie: de Crowley Tarot volgens René Argonijt’, www.zinzinzin.nl.

Graag tot transmitten!

Vele Lichtvolle groeten,
Barbara.

______________________

BARBARA

Lieve Lichtwerkers,

Wat een prachtig Licht hebben we weer getransmit! En zoveel mooie liefde! Ik heb dit keer vooral de rozenkwartskristallen bij mij gehad, waarvan een vrij grote op mijn derde chakra: de rozenkwarts transformeert emoties in puur liefde!
Het was heel fijn om heerlijk gedragen te worden op de frequentie van selfexciting, en ook de diepe, serene rust van Peace of Purpose en Harmonie frequenties te ervaren en te transmitten!
Op sommige momenten heb ik de eerste frequentie van schittering waargenomen.

Bijzonder was een breed, verticaal kanaal van hoge frequenties dat nu open staat en vele 'bouwstoffen' van het Nieuwe brengt voor de Aarde en de mensheid!
Ik heb ook weer 'het Licht van het Ware' van straal 5 waargenomen, met vele heldere kristallen energiepatronen van prachtige geometrie! Ik moest dan denken aan de tarotkaart van 'Zwaarden Koningin' (die gisteren is gevallen voor de transmissie van vandaag): weg doen van het masker en het Ware Zelf worden. In wezen dus hele belangrijke en goede ontwikkelingen!

Er is ook steeds reiniging gaande; op sommige niveaus hangt nog vrij veel 'mist' boven de Aarde.
Ik zie ook dat vele reinigings- en healingsprocessen gaande zijn in onze groep. Deze Lichttransmissies zijn dus ook bekrachtigend en transformerend voor onszelf!

Mijn innerlijke kindstukjes (ook aanwezig op de kaart van 'Zwaarden Koningin') hebben weer deelgenomen aan de transmissie. Vooral tegen het einde, toen de frequenties van vreugde werden getransmit! Ik heb toen ook prachtige regenbogen gezien van Aartsengel Sandalfon (ze stonden ook op de 'snelheid' kaart die gisteren is getrokken). En helemaal aan het einde omhulde een enorme Engel van Licht de gehele Aarde!

Graag tot de volgende transmissie!

In Licht en Liefde,
Barbara.

______________________

vragen, inschrijvingen en reacties: welkom@schoolvooradelaars.nl