Groep Lichttransmissie naar de situatie in Europa op 21 april 2020


BARBARA

Lieve Lichtwerkers,

De Gidsen geven duidelijk de beste kaarten (en de eerste twee zijn ook persoonlijk mijn favoriete kaarten!) voor de transmissie van morgen naar Europa:

1) de zeer goede troevenkaart ‘Hoge Priesteres’! De godin Isis-Neith zit op haar troon en kijkt voorbij het tastbare, de eeuwigheid in. Aan haar voeten ligt dat wat materieel is voortgekomen uit haar hoge, lichte, liefdevolle, positieve energie: kristallen die zijn ontstaan uit haar pure, glasheldere visie; en noten, zaden en vruchten, als symbolen van de eerste levensvormen.
De dromedaris verbeeldt de verbinding die de godin maakt tussen haar eigen wereld van goden en engelen en het materiële vlak.
Isis-Neith is een ster in ontvangen en accepteren. Ze legt niemand haar wil op, maar beweegt moeiteloos mee op de golfbewegingen van het Universum, met grote vitaliteit en vruchtbaarheid als gevolg. Ze nodigt iedereen uit om zich over te geven aan het leven; om te leven zonder eisen of oordelen.
Affirmatie: ‘Ik ga mee met de Levensstroom’.
‘Ik leef dankbaar het leven dat me is gegeven’.
Advies (als de kaart op de kop ligt) heb de intentie om je ijle, spirituele wereld beter te gaan verbinden met je aardse bestaan van vaste vormen. Laat je levensangst, vluchtgedrag, overdreven dromerij en twijfels los.

2. Bekers koningin (hele goede spirituele kaart): zij is de mediamieke Dame van het Meer, de Orakelfee, die altijd in contact staat met haar innerlijke beelden. Zij is Cassandra, de zieneres die heerst over de onbewuste zielenkracht.
De koningin bestaat in dimensies die wij deels als werkelijk en deels als onwerkelijk bestempelen. Voor haar zijn er geen grenzen tussen droom, fantasie en werkelijkheid.
De reiger aan haar voeten staat voor waakzaamheid en bedachtzaamheid, en ook voor verbinding tussen bewustzijn en onbewustzijn.
De koningin is verbonden met het oervrouwelijke en oermoederlijke van het sterrenbeeld kreeft (mijn sterrenbeeld!)
De koningin is de heilige maagd, puur en onbezoedeld. Zij verlaagt zich nooit, sluit geen compromissen (dat wordt verbeeld door zuiver witte lotussen op het water). Het is deze zuiverheid die de Bekers Koningin haar innerlijke wijsheid en diepe invoelingsvermogen geeft.
Advies: aan de ene kant moet worden opgepast voor vaagheid en het volgen van illusies. Aan de andere kant kan scepsis en gebrek aan vertrouwen net zo schadelijk zijn. Verlang geen compromissen die je wezenlijk aantasten.
Affirmatie: ‘ ik zie wat anderen voor onzichtbaar houden’.

3) ‘Rijkdom’: de 10 munten zijn versierd met magische tekens die zijn verbonden met tien oerprincipes van de Levensboom: verlichting, wijsheid, begrip, genade, ernst, schoonheid, triomf, glorie, zelfstandigheid en aarde.
Ware rijkdom omvat alle aspecten van het leven. Zonder diepgang is geld - ook in grote hoeveelheden - niets.
De tien munten vertegenwoordigen de goddelijkheid van de mens, die in de wereld van de materie wordt uitgedrukt.
Deze goddelijke energie moet blijven stromen om niet te verdorren, zoals geluk gedeeld moet worden om werkelijk geluk te zijn. Krampachtig vasthouden aan wat je hebt, is zinloos.
Wie innerlijk rijk is, kan het betrekkelijke van uiterlijke Rijkdom inzien. Innerlijke rijken kunnen plezier vinden in het dagelijkse en routineuze. Ze kunnen gelukkig zijn met weinig spullen en weinig persoonlijke ruimte.
Wie innerlijk arm is, kan er zich moeilijk een voorstelling van maken. Geldgebrek en armoede wegen dubbel op deze mensen. Aan hen luidt het advies om zich meer te onthechten.
Affirmatie: ‘ ik vertrouw het leven. Ik laat het stromen.’
‘Alles wat ik weggeef, komt veelvuldig naar me terug’. Advies (als de kaart ondersteboven ligt): in diepe zin gaat het dan om een onvermogen om los te laten en accepteren. Gun anderen wat ze hebben. Je komt niets tekort. Wees meer bezig met innerlijke Rijkdom dan met uiterlijke.

En de extra kaart voor mijn vraag is ‘staven prins’: Apollo de vuurprins, die de wereld nieuw leven geeft (een heel goed teken dus voor onze transmissie in het algemeen!)! De prins draagt Lotus als zijn overgave aan de liefde, die hem boven zichzelf uittilt. Zijn vuur is derhalve hevig, maar heilzaam. Het vormt alleen gevaar voor mensen die het leven mijden of niet hoger dan hun ego leven.
Apollo is vol vuur maar hij heeft ook gebondenheid met de aarde. Hij verspreidt een vruchtbaar, levendig en activerend vuur, dat mensen kan opwekken, enthousiasmeren en meenemen (hele goede boodschappen dus voor onze transmissie!).
Hij doet wat zijn hart hem ingeeft en is daarbij bereid zich te openen voor liefde, openheid en meer dan oppervlakkige ervaring.
Op het gebied van werk en productie is hij een inspirator en initiator, die een stevig fundament en een trouwe achterban nodig heeft om zijn plannen meer te maken dan luchtkastelen. Affirmatie: ‘ik beleef het leven met passie!’
‘Ik verlicht de wereld met het vuur van mijn liefde’

Hele prachtige kaarten en boodschappen dus voor onze transmissie vandaag! Ik heb er heel veel zin in en ik kan niet wachten!....
Dank je wel lieve Gidsen en andere Lichtkrachten die overvloedig bij ons zijn!!!

Vele Lichtvolle groeten en liefs,
Barbara.

Mijn tekst is op basis van 'Dieptevisie: de Crowley Tarot volgens René Argonijt' www.zinzinzin.nl.

______________________

BARBARA

Lieve Lichtwerkers,

De transmissie vandaag was heel bijzonder!
Ongeveer 1 uur daarvoor begon ik mij heel moe te voelen en dat bleef nog een tijdje na de transmissie. Gelukkig heb ik veel steunmiddelen en oefeningen voor mijn lichaam ontwikkeld, zowel persoonlijk als in de ruim 20 jaar van mijn praktijkervaring. Vooral de oefeningen van de Chinese Regeneratie filosofie hebben vandaag mijn lichaam geholpen om de ingrijpende processen en getransmitte energieën te integreren. Ik heb deze oefeningen lekker in mijn hangmat in mijn tuin gedaan met een paar kopjes van sterk reinigende callie thee (zie sunrider producten)!

Ik heb gezien dat er tijdens de transmissie allerlei reinigingsprocessen gaande waren op vele niveaus tegelijk: reiniging van de mensheid van angsten, verdriet en ook van gehechtheid aan ‘het oude’. Ik heb het gevoel gehad dat we worden uitgenodigd om ook onbewuste laagjes van angsten en verdriet te blijven reinigen, zelfs datgene wat we voor onszelf ontkennen, en naar buiten te laten komen, uit te huilen om er zo van bevrijd te worden.

Het energieveld boven Europa is nu vol van verschillende soorten energieën die nog geen harmonisch geheel vormen, maar diep in de kern zijn krachtige processen gaande die bezig zijn het nieuwe evenwicht te bouwen. Het is heel goed om deze te vertrouwen en erin ‘mee te gaan’!

In dat veld zijn hier en daar draaikolken van energie die niet alleen de gereinigde energieën inzuigen en transformeren, maar die ook de toegang bieden naar de nieuwe dimensies!

Op een bepaald moment heb ik een grote, ovale, wit-grijze, stilstaande energiestructuur gezien, uitgestrekt over een groot gebied. Deze blokkeerde voor een tijdje helemaal mijn zicht. Daarom heb ik toen een zeer zeldzaam soort kristal - een kleine Moldaviet - op mijn 3de oog gedaan en dat heeft geholpen (normaal gebruik ik vaak een kleine kunziet waarmee we zeer goede ervaringen in geavanceerde Light Body groepen hebben)!

Ik heb ook - vooral aan het begin - een mooi wit Licht gezien en andere frequenties van de ‘nieuwe werelden’ die zich voor ons aan het openen zijn! Ik heb doorgekregen dat er vele Hoge Lichtkrachten bezig zijn om heel bekwaam en met precisie ‘de nieuwe fase’ op te bouwen, na de initiatie van de nieuwe soorten energie en de nieuwe niveaus van bewustzijn (straal 1 ). Er is duidelijk een nieuw begin gaande, dat een meer wijdse en open wereld gaat creëren dan onze oude wereld!
Aan deze nieuwe wereld en nieuwe energieën moeten we nog wennen en ervaring mee opdoen; daarom is het goed om vol vertrouwen en levenslustig te zijn, maar tegelijkertijd zo stabiel mogelijk, wijs en niet hoogmoedig (zonder zelfoverschatting).

We kunnen in deze tijd het beste met de flow mee gaan en vertrouwen, en ons op de projecten en doelen richten waarin we diep geloven en die ook dienstbaar zijn aan het ‘grote geheel’.
Het is ook belangrijk om naar binnen te gaan om onze kern, ons ware zelf, te hervinden en vanuit die kern vorm te geven aan onze nieuwe levensfase.

Prachtig om al die Hoge Lichtkrachten en al die bijzondere verschuivingen te zien en te voelen! Dat we niet alleen zijn en dat dit echt het Hoger Plan is voor de Aarde en de mensheid, ver voorbij menselijke plannen, verwachtingen en voorstellingsvermogen!

Ik heb net nog via Tarot extra informatie gevraagd aan de Gidsen over de rol van onze transmissiegroep hierin. Ik krijg de prachtige kaart van ‘snelheid’ met de achtzijdige, dubbele, drie- dimensionale piramide (een helder kristal!), “die door de bliksems wordt opgewekt uit het platte 2D vierkant". De bliksems staan voor ideeën, kennis, creatie, spontane ingevingen: alles wat licht, snel, beweeglijk en communicatief is. De bliksems vertegenwoordigen het creatieve en vernietigende element vuur, dat hier zijn hoogste spirituele verschijningsvorm bereikt (de regenboog op deze kaart). i
De bliksems ontladen zich door een nieuwe, hogere vorm op aarde te creëren en zelf licht te worden. Ze vormen een achtpuntige ster, een symbool dat een brug vormt tussen het aardse vierkant en de goddelijke cirkel. Hoge gedachten, energietransmissies, wijze inzichten en channelingen vormen een brug tussen enerzijds onze Gidsen en Zielen in de Hoge Regionen en anderzijds ons bestaan op Aarde (een zeer passende omschrijving voor de rol van onze transmissiegroep!)
Razendsnel wordt zo een luchtige doch solide structuur leven ingeblazen, die mensen in staat stelt naar de sterren te reiken. Ga mee met deze prachtige ontwikkelingen, waar je maar de kans krijgt. Blijf echter niet aan de oppervlakte hangen, maar zoek diepgang. Affirmatie: ‘ik bruis van energie’; ‘alle energie van de wereld stroomt door mij heen’.
(de tekst in deze alinea is volgens ‘Dieptevisie: De Crowley Tarot volgens René Argonijt’, www.zinzinzin.nl)

Ik vind het een prachtige, zeer aanmoedigende boodschap voor onze transmissiegroep, die het belang van onze rol weergeeft!!!

Ik heb ook weer even de dieren in mijn aandacht genomen. Ik weet nu beter waarom ik vanaf begin van de coronacrisis het gevoel heb om ook naar de dieren te transmitten. Er is al bekend dat corona naar de mensen is overgedragen van wilde diersoorten die verhandeld en flink mishandeld worden op de primitieve Chinese markten. Dat is dus een soort van slecht karma dat mensen hebben opgebouwd en Lichttransmissies naar de dierenrijk kunnen helpen om dat recht te zetten en nieuwe, hoge vormen van omgaan met dieren te creëren.

Graag tot de volgende transmissie donderdag!

In Licht en Liefde,
Barbara.

______________________

ANNETTE D.

Krachtig LB-lichtveld boven Europa!
Node van "eenheid en kalmte", straal 1 en straal 8: noodzaak tot samenwerken!
Aandacht werd getrokken naar duister gebied in het oosten: oa:

Hongarije: energie van zwarte kleverige pek: sfeer als van donkere gangen in een diepe kolenmijn: was niet open te breken... straal 1 erop gezet - minuscuul kleine scheurtjes in de pek, licht probeert van onderaf door te breken, maar nog nauwelijks verandering in te krijgen...
Amygdala met treaeo piea: uitzuiveren angsten en negatieve emoties bij de bevolking, straal 8

Node van "zelfbewustwording" van de klein gemaakte, bange mensen: straal 2 en dan vooral zelfliefde - er "gewoon" mogen zijn
Weinig direct resultaat maar wel (licht)zaadjes geplant...

Polen: energie als metaalachtige, donkergrijze plaat, straal 8: steeds lichter, naar helder zilver, maar nog geen opening.
Aarts(engelen): kunst, cultuur, en vooral muziek vanuit de mensen zelf kunnen / zullen doorbraak teweeg brengen.

NB Vrouwelijke energie sterk aanwezig in (vooral noord) Europa: goede vwl politici - veel koninginnen die het goed doen en geliefd zijn! Bekrachtigd in straal 2. Vrouwelijke energie is nu van groot belang om verder te komen.

Groot belang van Samenwerking in Europese politiek! Node van "samenwerking" en energie van "gunnen".
Nederland is van belang: heeft nuchtere en open blik! Als handelsland met iedereen goede betrekkingen nodig.
Kan samen met de (ook kalme en nuchtere) Scandinavische landen een heel goede aansturende rol spelen.

Belang van Europees bewustzijn bij de mensen / het volk in Europa!! Wij zíjn Europa - hebben allemaal "Europa" in ons DNA!
Door alle uitwisseling en migratiestromen door de eeuwen heen hebben wij allemaal gemengd Europees (en meer..) bloed!

Beeld van Europa als uitgedroogde en verkommerde, verlepte dame, die er niet meer toe doet. Ze moet weer gevoed worden met ons besef van / liefde voor haar grootse culturele erfgoed en de betekenis daarvan voor ons als continent!
Dan leeft ze op en wordt ze weer een mooie Vrouw!

Ik voelde energetisch nog van alles rond dwarrelen, maar kon er verder geen helderheid meer over krijgen.
Wel heel sterk besef dat we nog door moeten gaan met transmissies over Europa.
Er is hier nog veel (ver)licht(ing) nodig! Ben benieuwd wat de kaarten hierover aangeven.

Hartelijke Lichtgroet,
Annette D.

______________________

ANNONIEM

Ik zag in het hart van de stad een grote grijze kolom, terwijl het daaromheen lichter was. Deze kolom verscheen energetisch binnen mijn veld en ik wilde de kolom energetisch buiten mijn veld plaatsen. Dat ging niet. Daarop heb ik de vraag gesteld waar deze kolom voor staat en waarom het niet naar buiten mijn veld kon worden verplaatst.

Het bleek dat de kolom staat voor de kern van de stad en gaat ook mij aan. Deze periode vraagt om een verandering vanuit de kern van iedereen. Als de verandering vanuit de kern komt zal ze echt en blijvend zijn.

Met vriendelijke groet!

______________________

vragen, inschrijvingen en reacties: welkom@schoolvooradelaars.nl