Groep Lichttransmissie naar de situatie in Nederland op 14 mei 2020

BARBARA

Lieve Lichtwerkers,

Ik vond het weer heel fijn en liefdevol om met jullie te transmitten! Ik meld hieronder kort de bijzonderheden, want ik heb het manuscript van mijn 6de boek (samen met René Argonijt) om aan te werken. In het Licht en de energiebewegingen heb ik waargenomen dat er nieuwe verbindingen ontstaan tussen verschillende patronen die een onderliggende energiestructuur gaan vormen voor de nieuwe fase van de mensheid en de Aarde! Op een gegeven moment heeft zich energetisch iets geopend en kwam er heel veel zwarte rook te voorschijn (ergens ten westen van Nederland) - dus een intense reiniging... In de ziekenhuizen is de intens rode kleur veel minder geworden. Ik ben er echt heel, heel blij mee, want het is een enorm verschil met wat ik daar heb gezien in de eerste weken van onze transmissies!..... Wat ontzettend goed dat we een steeds lichtere werkelijkheid creëren! Ook bijzonder was om te zien dat onze innerlijke kinderen mee doen met de transmissie! En direct na 13.40 uur heb ik ons uit elkaar zien gaan, maar met het nieuwe soort Licht bij iedereen! De transmissies verrijken ons ook!.... Graag tot de volgende keer!

Lichtvolle groeten, Barbara.

______________________

ANNETE D.

Lieve Lightbodiers

Jaren geleden heb ik regelmatig met heel veel genoegen "Engelenbezoek" ontvangen. Het was elke keer een feestje om hieraan deel te nemen en ik heb gemerkt dat deze engelen steeds bij onze transmissies aanwezig zijn!

Het gaat als volgt:

Een groep engelen, waaronder heel jonge engelen, bezoekt je huis en verblijft daar vijf dagen.
Ze brengen heel fijne energie en aangename verrassingen voor je mee!
Daarna nemen zij eerst vijf dagen pauze, voordat ze weer doorreizen naar twee of drie door jou uitgenodigde nieuwe gastvrouwen/-heren.
Zo verblijden zij ons en leren zij meer over het dagelijks leven van de mensen. Ik heb nu wederom een uitnodiging gekregen voor een nieuw Engelenbezoek op zaterdag 17 mei a.s.!
Ze blijven tot 21 mei bij mij en daarna mag ik ze doorsturen naar twee tot drie anderen.
Ze nemen eerst vijf dagen pauze en arriveren dan vijf dagen later, op 26 mei bij hun nieuwe vrienden.
Daar herhaalt de cyclus zich.

Omdat ik dit zo goed vind aansluiten bij onze transmissies wil ik graag twee of drie van jullie uitnodigen om na mij dit engelenbezoek te ontvangen.
Jullie kunnen het bezoek dan ook weer doorgeven, enzovoort. Laat me bijtijds weten of je interesse hebt, dan stuur ik je nadere, uitgebreidere informatie.

Een woord van de Engelen
We willen je bedanken dat je ons liefdevol in je verblijf ontvangt.
Deze komende 5 dagen zullen we met je zijn waar je ook gaat, je met raad en daad bijstaan in al je gebeuren en doen wat we kunnen om je wensen in overeenkomst met het Goddelijk plan tot verwerkelijking te brengen.
Wees je zoveel en zo vaak mogelijk bewust van onze aanwezigheid en communiceer met ons (hardop of in stilte) en maak daar een gewoonte van, want begrijp dat we in wezen altijd ter beschikking staan als je ons nodig hebt en erom vraagt. Want dat is wat de meeste mensen helaas vergeten zijn.
In het kader waarin we nu aanwezig zijn vormen we een speciaal team, zo samengesteld als optimaal is voor jouw situatie.
Dat kunnen 2 Engelen of veel meer zijn en ook dat weer in wisselende samenstelling, maar in elk geval precies wat je gegeven situatie benodigd.
Maar altijd zijn er de Engel van Reiniging en de Engel van Liefde.

Hartelijke Lichtgroet,
Annette D

______________________

vragen, inschrijvingen en reacties: welkom@schoolvooradelaars.nl