Groep Lichttransmissie naar de situatie in Europa en V.S. op 12 mei 2020

BARBARA

Lieve Lichtwerkers,

De Gidsen geven weer het beste kaarten voor de transmissie naar Europa en VS ( inclusief twee zeer goede troefkaarten!).

1) ‘Overvloed’ (bekers 3): Drie bekers worden door vier lotussen gedragen en door vier lotussen overgoten met water. De bekers hebben de vorm van granaatappels: verfijnde vruchten die bekend staan om hun heerlijke sap. Deze symboliseren genot, rijk- dom en alle heerlijks wat de aarde te bieden heeft. Het was ook de vuurrode granaatappel die lentegodin Persephone at in de vurige onderwereld, waardoor zij een deel van het jaar ondergronds kwam te wonen, als vrouw van Hades. Dit veroorzaakte, volgens de legende, de opeenvolging van de vier seizoenen. Zo verwijst de granaatappel naar het doorgaande proces van verwekking, bevruchting, groei en vervulling - innerlijk en in de buitenwereld.
Net als de granaatappels symboliseren de lotussen het goede en vruchtbare dat uit de diepte voortkomt. Zij wortelen immers in de modderige bodems van stromen en rivieren, maar dragen toch prachtige bloemen.
De drie bekers worden door de lotussen onophoudelijk gevuld. Het water uit de bekers stroomt terug in het meer in zes stromen. Het getal zes staat hier voor succes en positieve ontwikkelingen. Het vredige, diepblauwe meer en de heldere lucht onderstrepen dat: alle omstandigheden stralen rust en ruimte uit en ondersteunen de overvloedige stroming van het water.

2) Prachtige troefkaart ‘de Ster’: Hemelgodin Noet giet spiraalvormige energie uit over de aarde. De bron van deze energie is de zevenpuntige ster van Venus. Venus straalt aan de hemel, maar vult tegelijk de schaal die Noet omhoog houdt met kristalachtige kolking. Neergedaald op aarde wordt deze kolkende energie vrouwelijkheid, schoonheid, hoop, verliefdheid en de drang om nieuwe dingen te scheppen; en intuïtie en innerlijke wijsheid - resulterend in Noets vertrouwen in de goedheid van de schepping.
Het lange haar van Noet golft geleidelijk tot aan haar voeten, tot op de grond. Dit is de verbeelding van haar mediamieke gaven, waarmee ze hemelse en goddelijke boodschappen doorgeeft aan de mensheid.
Noet is naakt afgebeeld, want het doorkrijgen van dergelijk hoge boodschappen kan alleen in openheid en vertrouwen. Het is dankzij haar grote intuïtie, kristalheldere visie en sterk contact met de aarde dat Noet als hemels kanaal kan dienen zonder zichzelf uit te leveren aan krachten met onzuivere bedoelingen.
De kristallen onderaan de kaart zijn de materialisatie van de hoop en vernieuwing die Noet brengt. Zij nemen verdere materiële vorm aan als de rozen van liefde en verfijnde emoties en als de vlinders van transformatie.
Advies: De Ster brengt hoge, verfijnde energie naar je wereld; energie die alles naar een hoger niveau van geluk en bewustzijn kan tillen. Van het hoogste belang is nu om open te staan voor verfijning, subtiliteit en harmonie, in alle mogelijke verschijningsvormen.
De Ster is verder een uitnodiging om je spiritueel verder te ontwikkelen en hoger bewustzijn in jezelf te ontwaken.
Affirmatie: "Ik leef in verfijning en harmonie"
"Ik sta open voor mijn hoogstmogelijke ontwikkeling"

3) Andere prachtige toefkaart: ‘de Keizerin’: De Keizerin zit op haar onderwatertroon, tussen wapperende wieren. In haar rechterhand houdt ze een lotus, symbool van de vereniging van laag en hoog; en van liefde, vruchtbaarheid en vrouwelijke kracht. De lotus reikt vanuit het waterige, vrouwelijke domein van de Keizerin naar de zon: het mannelijke vuur van de Keizer. De Keizerin is een geboren moeder: haar linkerarm biedt ruimte aan een kind en aan haar voeten voedt een pelikaan haar jongen met het bloed uit haar eigen hart. De tweekoppige adelaar staat symbool voor de eeuwige cyclus van wedergeboorte, waar moeders de centrale rol in vervullen. De Oermoeder die de Keizerin is, schept letterlijk nieuw leven en nieuwe vormen op aarde. Zij brengt hoge idealen in de praktijk; zet het onpeilbare, onderbewuste mysterie van de Hogepriesteres (II) om in reële, begrijpelijke ideeën. Het onderbewuste van de maan en de realiteit van de aarde worden door de Keizerin overbrugd.
Praktisch als ze is, keert de vorstin zich af van het verleden, verbeeld door de mus, en richt ze zich naar de duif, die de toekomst symboliseert.
De Keizerin is vrouwelijk, moederlijk en geaard; in veel opzichten een krachtige vrouw die midden in het leven staat - als geliefde, moeder, heerseres en wijze.
Advies: Nieuwe energieën krijgen vorm in je wereld. Zelfvertrouwen, optimisme en een opgewekte, humorvolle houding horen daar bij. Open je voor creatieve impulsen. Op relatiegebied kunnen er allerlei vormen van expansie plaatsvinden, zoals een verbouwing of gezinsuitbreiding, maar mogelijk ook een nieuwe (extra) partner.

Waarschuwing bij de kaart Ondersteboven: gaat de Keizerin teveel op in de rol van moeder, waardoor ze emotioneel afhankelijk wordt van wat ze betekent voor anderen. Dit leidt tot afgunst, valsheid, bezitterigheid, traagheid en emotionele chantage. Ook kan er sprake zijn van genotzucht, materialisme en een overdreven hang naar veiligheid en zekerheid. Affirmatie: "Liefdevol verenig ik en breng ik harmonie" "Ik ben een meester in het vormen van nieuwe energie"

Deze tekst is volgens 'Dieptevisie: Crowley Tarot volgens René Argonijt', http://www.zinzinzin.nl.


Lichtvolle groeten, Barbara.

______________________

BARBARA

Lieve Lichtwerkers,

Wat een prachtig Licht dat we samen opbouwen! In dat Licht heb ik vandaag kleine schitterende wezentjes waargenomen, die op vuurvliegen lijken!
Ik heb in het eerste deel van de transmissie Europa in mijn aandacht genomen en in het tweede deel de V.S. - dat voelde het beste.
Bij een aantal transmissies naar Europa ervaar ik vrij veel energie van vreugde! Het is wonderbaarlijk hoe veel mensen nu blij zijn met zoveel dingen die ze vroeger als vanzelfsprekend hebben ervaren: naar de kapper gaan, naar school, überhaupt naar buiten mogen!....

De energie in en boven de V.S. is duidelijk in een andere fase dan in Europa en op een andere manier ‘bezig’. Vandaag viel mij vooral op een grote (zo groot als 2/3 deel van de V.S.) energie vortex in de vorm van een verticale, dikke pijp waar van alle kanten energie naar binnen aan het vallen was. Vergelijk het met grote watervallen! Er is daar duidelijk iets ingrijpends gaande. Onze transmissies daar naar toe zijn dus heel waardevol.

Bijzonder is dat ik op gegeven moment de kleine puppies van Anje zie verschijnen. Ze doen blijkbaar mee met onze transmissies (ze zijn ook midden in onze transmissiereeks naar de Aarde gekomen)...

Graag tot de volgende keer!

In Licht en Liefde,
Barbara.

______________________

vragen, inschrijvingen en reacties: welkom@schoolvooradelaars.nl