workshop:
De Ster van Bethlehem
en Engelen transmissie

Kerst is bij uitstek een tijd van Liefde, Compassie en de geboorte van het Goddelijke Nieuwe - vertegenwoordigd onder andere door het zuivere Jezus-kindje. Het is een gunstig ogenblik om te vertrouwen en hoopvol naar de toekomst te kijken. Kerst nodigt je uit om je leven in overeenstemming met de Goddelijke Leiding en Ordening te brengen; om Goddelijke Aspecten van je Zijn te ontwaken; om het Licht te zien; om spirituele tekenen te zien en te volgen!

In een geleide meditatie met het Licht transmissie, maken we contact met de energie van de Ster van Bethlehem. Dit is Hoge Energie van Vertrouwen in een Hogere Orde, Inzicht in de Volmaaktheid van de Kosmos, Vernieuwing, Wedergeboorte, Vertrouwen in de Toekomst, Optimisme, Helderheid, Liefde, Compassie, Vreugde, Hoop en Diep Inzicht.

Tijdens de Ster van Bethlehem-workshop stemmen we ons verder af op de subtiele, lichtvolle, grenzeloos liefdevolle energievelden van de Aartsengelen.

De Ster van Bethlehem wees tweeduizend jaar geleden de weg naar Jezus: de God van Licht en Liefde die zich op dat moment op Aarde manifesteerde en als mensenkind geboren werd. De Ster van Bethlehem is boven alles een bovennatuurlijk Licht. Eerste Kerstdag is dan ook een tijd van wonderen.

Dit bovennatuurlijke Licht ging gepaard met een spectaculair verschijnsel in de fysieke wereld. Het Universum gebruikt vaker speciale hemelse lichten om mensen te leiden. Mogelijk explodeerde er aan de zuidelijke hemel een ster tijdens de geboorte van Christus. Mogelijk ook was de Ster van Bethlehem de bijzondere conjunctie van Jupiter en Saturnus die in het jaar 7 voor Christus plaatsvond. Jupiter en Saturnus stonden toen lange tijd samen in het sterrenbeeld Vissen - in wat door astrologen een 'grote conjunctie' wordt genoemd. De twee planeten kwamen op, juist wanneer de zon onderging. In de astrologie van die tijd duidde het opkomen van planeten ten tijde van zonsondergang op een geboorte. Jupiter en Saturnus waren met het blote oog te zien. Voor astrologen - zoals de Drie Wijzen - was het een fenomeen dat wees op het begin van een nieuw tijdperk en een stap vooruit in de evolutie en verheffing van de mensheid.
De Ster van Bethlehem wordt meestal afgebeeld als een achtpuntige ster. Het getal acht verwijst naar Balans en Evenwicht, Rechtvaardigheid, Stabiliteit, de scheiding van Goed en Kwaad, Eerlijkheid, Verantwoordelijkheid, Onpartijdigheid, Hemelse Orde en Goddelijke Symmetrie.


Wanneer en waar de volgende workshop wordt gegeven,
vind je in het cursusoverzicht.