Advanced Light Body II
Ceremonies of Light, Ceremonies of the Heart, Ceremonies of Initiation; Filling in the Frequencies: Frequencies of Harmony en Frequencies of Brilliance;


Advanced Light Body II is open voor iedereen die Advanced Light Body I heeft afgerond.

Blok 1: Ceremonies of Light: Awakening to Solar Light

Licht-ceremonies: Ontwaken in Zonlicht

Het eerste blok is gewijd aan Licht-Ceremonies. Hier kun je het energiecentrum rond je keel verder ontwaken. Je reist naar het Zielsvlak om daar te werken met het Licht van de Spirituele Zon - het Licht van het Hoge Doel en Transformatie. Je ontvangt transmissies van de Groten, die je helpen bij het zetten van de volgende stap in de richting van Verlichting. Je werkt met je Ziel om die chakra's te ontwaken die je assisteren bij het kennen en neerzetten van je Hoge Doel. Je ontmoet je persoonlijke Gids, die echt heeft zitten wachten om je te helpen bij deze inwijding in het Licht.

Met DaBen leer je meer Self Exciting-vaardigheden kennen als doorgang naar het Zielsvlak en naar je Ziel. Je bestaan op het Zielsvlak en je bewustzijn ervan, brengt je in contact met tenminste een deel van de onderliggende reden voor je bestaan.
DaBen onderwijst je diverse Frequenties van Harmonie en Schittering. Je gaat spelen met reizen vanuit het hoogste Light Body-centrum, om het Zielsvlak en enkele prachtige energieknooppunten ("nodes") te ervaren.

Orin begeleidt je bij het samengaan met je Ziel en vanuit die hoge toestand met je Ziel en het Solaire Licht werken aan je mentale permanente atoom. Dit is het "zaadje" in je Zielslichaam vanwaaruit je mentale lichaam ontspruit. Door Solair Licht aan deze permanente atoom toe te voegen, kun je de creatie stimuleren van een nieuw mentaal lichaam, dat beter in staat is indrukken te ontvangen van de hogere geest-aspecten van je Ziel.

Verder voeg je Solair Licht toe aan je emotionele permanente atoom - het zaadje van je emotionele lichaam. Zo bouw je een nieuw emotioneel lichaam op dat in staat is om meer vreugde en liefde te beleven. Ook breng je Licht naar je fysieke permanente atoom, om een fysiek lichaam op te bouwen dat meer Licht kan bevatten en dus gezonder, sterker en vitaler is.

Orin leert je hoe je stralender kunt worden op atomair, cellulair en lichamelijk niveau. Je leert om deva's op te roepen - kleine, engelachtige wezens - om je chakra's te helen, verjongen, ontwaken en in balans te brengen. Orin eindigt dit blok met een schitterende Initiatiereis, waar je je levensdoel energetiseert en je keel-centrum activeert als centrum van creatie.

Blok 2: Ceremonies of the Heart: Awakening the Jewel in the Lotus

Hart-ceremonies: het Juweel in de Lotus ontwaken

Dit tweede blok van inwijdingen draait om de inwijding die het hart-centrum ontwaakt. Je gaat samensmelten met je Ziel en samen met je Ziel en de Groten het juweel in je hart-centrum ontwaken. Dit juweel wordt wel "de deur naar je Ziel" genoemd.

Het vermogen om lief te hebben zoals je Ziel doet - wijs, meelevend, liefhebbend, begripvol - is essentieel voor het openen van hogere energiecentra. Er is niets dat niet kan worden opgelost, geordend, verbeterd en mooier worden gemaakt door liefde. Liefde is de poort naar de bevrijding van de geest uit de materie. Je bent hier om te leren om waarlijk lief te hebben.

Orin en DaBen roepen Hoge Lichtwezens op om naar jou te transmitten, teneinde je hart-centrum verder te ontwaken, oude pijn te helen, jou te helpen bij het helen en ontwikkelen van relaties en om je vermogen tot liefhebben te vergroten. Je gaat op onderzoek in de kracht van het Licht van compassie, vreugde en liefde.
Je gaat werken met je emotionele permanente atoom. Met Solair Light ga je dit atoom transformeren, zodat je een emotioneel lichaam ontwikkelt dat minder vatbaar is voor angst en negatieve emoties.

Je gaat werken met je boeddhisch permanente atoom en beginnen met het opbouwen van wat wel de "Bliss Body" wordt genoemd, waardoor je de fundamentele eenheid, goedheid, waarheid en schoonheid van alles kunt ervaren. In je boeddhisch permanente atoom kun je de energie vinden van volmaakte liefde, volmaakte harmonie en volmaakte eenheid met Al-Wat-Is. Het bevindt zich in het "lichaam" van je Monade, de Ziel van je Ziel. Wanneer je verder komt op het Pad van Verlichting, zal je emotionele lichaam op een gegeven moment worden vervangen door je boeddhische lichaam, waarna je zult leven in een staat van liefde en eenheid, beseffend dat alles goed is.

Aan de hand van DaBen leer je Light Body-vaardigheden die je een diepgaande ervaring kunnen geven van je Ziel en Monade. Je leert beter te "vertalen", wat je helpt bij het zien van dingen als energie en het vinden van vormen en acties die passen bij jouw energie. Je leert Ziels- en Monade-energie te herkennen en deze energieën worden vertaald naar je Light Body-coconnen, naar je mentale en emotionele lichamen en tenslotte naar je dagelijkse bewustzijn.
Orin beëindigt dit blok met een diepgaande Initiatiereis, waar je werkt met een Meester van Liefde aan het verhogen van je vibratie en het erkennen van hoever je al bent gekomen op je spirituele pad.

Blok 3: Ceremonies of Initiation: Awakening the Thousand Petalled Lotus

Inwijdingsceremonies: de Duizendbladige Lotus ontwaken

In dit derde inwijdingen-blok gaan we het hoofd-centrum ontwaken, de Duizendbladige Lotus. In dit centrum huist je bewustzijn van de Hoge Wil en je besef van leven in harmonie met het Universum. Het opent je voor de hogere geest-aspecten van je Ziel, voegt wijsheid toe aan liefde en verlicht de weg voor anderen. Via dit centrum kun je contact maken met de wil van je Ziel.

Orin reist met je naar het Zielsvlak, waar je in verbinding met je Ziel, het Licht in je hoofd begint te ontwaken, zodat je je leven kunt gaan zien door de ogen van je Ziel. Je leert manieren om met je Derde Oog te werken, zodat je met de ogen van je Ziel kunt kijken naar verschillende keuzes in je leven, nu en in de toekomst. Je krijgt meer sensitiviteit voor de hogere keuzes die je kunt maken.
Orin toont je manieren om je Zonnevlecht-centrum te transformeren, zodat je persoonlijke wil sterker overeen komt met de wil van je Ziel en je Hoge Wil. Verder leer je manieren om naar anderen te transmitten om hen te helpen met het kijken door de ogen van hun Ziel.

Je gaat werken met je mentale permanente atoom, doorbouwend op het werk gedaan in de Licht-ceremonies van het eerste blok. Gedachten, ideeën en Licht uit "de Geest van God" vloeien je mentale lichaam binnen. Een verfijnd mentaal lichaam heeft meer positieve, liefdevolle gedachten, begrijpt meer van het leven, relativeert makkelijker en ontvangt ideeën van de Universele Geest makkelijker en helderder.

Je leert hoe je de energie van je Ziel door je stem kunt laten gaan, zodat je je Ziel kunt channelen en het advies en de liefde van je Ziel kunt ontvangen. Je gaat met je persoonlijke Gids werken om deze inwijding te doorgaan - iets waar je Gids op heeft gewacht.
DaBen transmit dit blok vele Self Exciting- en Light Body Frequenties-vaardigheden, alsook toestanden die daar ver voorbij gaan, inclusief het begin van de toestand van Eenheid.

In een laatste, transformerende Initiatiereis, roept Orin het Grote Wezen van Licht op, dat de uiteindelijke inwijding in het hoofdcentrum zal geven. De vooruitgang die je hebt geboekt, wordt gezekerd en stabiel gemaakt. Je chakra's worden gestimuleerd om verder te ontwaken en je nog meer te helpen te leven als je Ziel, op Aarde.

Blok 4 en 5: Filling in the Frequencies: Frequencies of Harmony

Frequenties van Harmonie

We gaan verder met het invullen van de Light Body-Frequenties. Deze blokken onderzoeken we de Frequenties van Harmonie.
De verbinding met je Ziel wordt versterkt en verdiept. De Zielsverbindende aspecten van Licht komen aan bod en we houden ons bezig met Zielsverbindingen. Tevens maken we een reis naar de Vierde Dimensie.

Blok 6 en 7: Filling in the Frequencies: Frequencies of Brilliance

Frequenties van Schittering

We gaan opnieuw verder met het invullen van de Light Body-Frequenties; nu met de prachtige Frequenties van Schittering.
We maken tenminste twaalf reizen door de wereld van de Frequenties van Schittering:

 • Eerste Frequentie van Schittering
 • Schittering in detail; het Creatiepunt van Schittering
 • Tweede Frequentie van Schittering
 • Kwaliteiten van Schittering ontdekken
 • Derde Frequentie van Schittering
 • De versterkende aard van Schittering
 • Vierde Frequentie van Schittering
 • Schittering in het hoogste Light Body-centrum
 • Schitterend expanderen in de Essenties van de Frequenties
 • Frequentiecombinaties in het hoogste Light Body-centrum
 • Frequenties van overvloed en oneindigheid
 • Je leven energetiseren

Klik hier en hier voor reacties van deelnemers van het "Advanced Light Body"-traject.


Kijk hier of deze cursus op dit moment in de planning staat.
vragen, inschrijvingen en reacties: welkom@schoolvooradelaars.nl