Je Ware Zelf worden


Een man vond een adelaarsei. Hij legde het in zijn kippenhok. De kippen broedden het ei uit en een adelaar zag het daglicht. Toen de jonge adelaar was opgegroeid zag hij hoog boven het kippenhok een adelaar cirkelen en voelde een diep verlangen in zijn gespikkelde lijf. Hij ging naar de oudste en wijste kip en vroeg: Wat voor vogel cirkelt er toch zo hoog boven ons in de lucht? Waarom kan hij wel vliegen en ik niet?"
"Dat is een adelaar, de koning van alle vogels. Wij zijn kippen", antwoordde de kip. "Wij zijn niet voorbestemd om te vliegen. Vergeet dat en wees een goede kip". De adelaar gehoorzaamde want hij was een lief kind. Soms keek hij naar boven en voelde zich vreemd treurig wanneer hij de adelaar naar de zon zag vliegen.
De tijd verstreek en op een dag wierp hij een laatste blik op de adelaar. Hij sloot zijn ogen en stierf in de overtuiging dat hij een kip was.

Je Ware Zelf worden

In de School voor Adelaars hebben we door de jaren heen vele technieken ontwikkeld om je Ware Zelf te ontdekken en deze meer en meer te worden. Het gaat om:

 • verheldering en versterking van je visie;
 • verdere bewustwording over wie je werkelijk bent: een stralend licht van puur bewustzijn;
 • de ontdekking van je innerlijke bron en essentie, waar je weet wat goddelijk en eeuwig is en wat tijdelijk en voorbijgaand;
 • vergroting van je zelfacceptatie, zelfliefde en zelfrespect;
 • herstel en opbouw van zelfvertrouwen, door te leren trots te zijn op jezelf en jezelf te ervaren als een goed, groots en succesvol wezen;
 • geloof in jezelf en geloof dat je het beste verdient;
 • het bevrijden van jou van vreemde energieen, bijvoorbeeld van je ouders of andere autoriteiten in je leven, in je omgeving;
 • het losmaken en afvoeren van energetische obstakels en belemmeringen;
 • het vinden van je Pad, door te stoppen met het afstemmen van je leven en je gedrag op de verlangens en verwachtingen van anderen;
 • overeenstemming brengen tussen je enerzijds je woorden en je gedrag en anderzijds je gevoel en wie je werkelijk bent;
 • vertrouwen op je gevoel en je intuitie;
 • het leren kennen en leren communiceren van jouw persoonlijke waarheid;
 • het jezelf de autoriteit te maken op het gebied van wat wel en niet goed voor je is - in plaats van het weggeven van die autoriteit aan anderen;
 • het versterken, verlichten en te expanderen van je ware, unieke, eigen energie;
 • het accepteren van je eigen energie en daar ontspannen in thuiskomen, door je vermogen tot zelfliefde te vergroten alsmede je vermogen om werkelijk jezelf te zijn;
 • het blijven opladen en "voeden" van jezelf - door jezelf te steunen, jezelf te waarderen en de verschillende kanten van jezelf met elkaar in harmonie te brengen;
 • het laten schijnen en vergroten van jouw unieke Licht, op alle niveaus van je Zijn, om zo stralend te zijn als je maar kunt;
 • het vinden van steeds diepere lagen van jouw eigen, unieke vibratie, die is aangesloten aan de Bron van je wezen: je Ziel en je Goddelijke Zelven;
 • stabiel in balans zijn; krachtig, heel en compleet zijn, geintegreerd vanuit je kern;
 • het vertalen van je persoonlijke verlangens naar Zielsideeen;
 • je goed voelen met jezelf: vitaal, blij, stralend en vredig
 • magnetisch zijn voor de voor jou juiste relaties en allerlei andere manifestaties van jouw unieke vibratie op Aarde;
 • een schoner, helderder, rustiger emotioneel lichaam dat het Licht van de Hoge Spirituele dimensies kan weerspiegelen en heldere intuitieve ingevingen kan doorlaten;
 • laten zien wie je werkelijk bent, als expressie van je Ware Zelf;
 • de ontwikkeling van vele nieuwe, positieve, steunende overtuigingen;
 • het vergeven van jezelf voor alles wat in het verleden is gebeurd; vrede stichten met jezelf en waar je vandaan komt, zodat je meer gaat beseffen dat ieder moment volmaakt is en meer in het hier en nu kunt gaan leven;
 • overgave aan je hoogste goed en het loslaten van de gevechten van je persoonlijkheidszelf;
 • het blijvend zien van je spirituele kwaliteiten, zoals sereniteit, onthechtheid, vrede, optimisme, enthousiasme en zelfverzekerdheid; kwaliteiten die je helpen expressie te geven aan je innerlijke Licht, van moment tot moment;
 • ontwaken van grote liefde, compassie, intuitie en tolerantie - want dat is wie je echt bent, diep van binnen;
 • het ervaren van liefde, goedheid, vrede en vreugde in ieder aspect van je leven;
 • het ontwaken van je innerlijke Licht om daarmee de mist van het astrale vlak (mist van emoties en oude verlangens) op te lossen;
 • het ontwikkelen van visies, ideeen en gedachten die, stap voor stap, je energie omhoog brengen en de waarheid openbaren;
 • het versnellen van je spirituele groei door het ware te leren onderscheiden van illusies;
 • je orientatie op het hoogstmogelijke Licht;
 • het zien van het Licht in jezelf en anderen, zodat al je acties, gedachten, gevoelens en creativiteit een reflectie zijn van dat Grote Licht;
 • het leven van een inspirerend leven, waarin je je Hoge Doelen vervult en in harmonie leeft met het Universum.

Cursus inhoud

In wezen ben je je Ziel en je Goddelijke Zelf. Tijdens de cursus "Je Ware Zelf Worden" bouwen we bruggen naar onze Zielen en Goddelijke Zelven, zodat je deze steeds beter leert kennen en je jezelf steeds meer gaat zien als het geweldige wezen dat je werkelijk bent!
Je gaat werken met je Ziel, Engelen en Beschermengelen die je al van vele voorgaande (en toekomstige) levens kennen en weten wie je echt bent. Daarnaast werken we ook met jouw toekomstige zelven (uit toekomstige levens), die verder ontwikkeld en verlicht zijn dan jij nu, in dit leven, en die je de kortste weg kunnen tonen naar je gunstigste toekomst - als je Ware Zelf!
We werken met de Hoge Meester van de Hoge Wil, om je af te stemmen op het hoogste Plan voor jezelf; en om voortdurende spirituele leiding te ontvangen.
Wij werken met verschillende methodieken om:

 • je te bevrijden van vreemde energieen (van je ouders, authoriteiten in je leven, je omgeving), zodat je in je eigen energie kan komen
 • je ware, unieke, eigen energie te versterken, verlichten en expanderen
 • je eigen energie accepteren, ontspannen thuis erin komen - door je vermogen van houden van jezelf te vergroten en jezelf werkeliek willen zijn
 • jezelf blijven opladen: steunen, harmoniseren van je verschillendre aspekten, gunnen jezelf, "voeden" van jezelf
 • steeds dieper lagen van je eigen energie/vibratie vinden die aangesloten aan de Bron zijn: je Ziel en Goddelijke Zelven
 • stabiel in balans zijn: krachtig, heel en compleet zijn, geintegreerd vanuit je kern
 • je goed voelen met jezelf: vital, blij, stralend en vredig zijn; magnetisch voor juiste relaties en allerlei manifestatie formen van je unieke vibratie op Aarde

Methodiek

We werken op de cursus met transmissie van hoge energie, energie-resonantie, transcendente meditatie, visualisatie, affirmatie, healing, kristallen, ademhalingstechnieken, gemakkelijke lichaamsoefeningen, intuitief tekenen, klanken zingen, grondingsoefeningen en oefeningen in het kader van de Chinese regeneratiefilosofie.
Gedurende de cursus vergroot je je verbinding met je Hoge Zelf, je Ziel en je Goddelijke Zelf. Je stemt je leven af op je levensmissie en de Hoge Wil, waardoor je veel Licht, energie en inspiratie kan ontvangen en blijven ontvangen.

Cursussen "Je Ware Zelf Worden" werden in eerste instantie alleen gegeven op Yucatan, Mexico. Deze Yucataanse cursus-edities hebben een aantal prachtige geleide transmissies opgeleverd, waarvan er een aantal vrij beschikbaar zijn op cd of als mp3. Deze meditaties vind je in onze webwinkel onder de titel "Je Ware Zelf Worden; Lichttransmissies op Yucatan". Als voorbereiding op de cursus (of als je wilt voelen hoe de energie op Yucatan is) zijn ze echt een aanrader.


Kijk hier of deze cursus op dit moment in de planning staat.


vragen en reacties: welkom@schoolvooradelaars.nl