Ridders van Licht
het nieuwste boek van
Barbara Borecka en René Argonijt

Barbara Borecka over haar boek:

In het jaar 1997 begon ik met het geven van spirituele cursussen. Mijn eerste cursus was 'CreŽren van je eigen werkelijkheid'. In het foldertje stond: stel je voor dat alles mogelijk is. En dat kan ik nu ook zeggen, nu ik ogenschijnlijk toevallig schrijfster van Nederlandse new age boeken ben geworden, wat ik nooit van plan ben geweest. Als iemand mij dat in de eerste fase van mijn leven, toen ik oceanografie studeerde, zou hebben gezegd, zou ik hem voor gek hebben verklaard. Het was iets dat ik toen als onmogelijk beschouwde. En dat is voor mij ťťn van de bewijzen dat wij in een wonderbaarlijk universum leven waarin wonderen kunnen gebeuren die je je niet kunt voorstellen. Dat is de positieve boodschap die ik met het boek 'Ridders van Licht' en met al mijn boeken wil brengen.

De tweede boodschap van het boek gaat over de kracht van de mens. Bij Ridders moet je niet alleen denken aan mannen want iedereen heeft verschillende aspecten van kracht in zich. Evenals meer subtiele vormen daarvan. Daarom wordt op de kaft ook een prinses afgebeeld.
Het boek heeft onder andere het doel om mensen te helpen bij het ontwaken van hun kracht. In mijn praktijk van de afgelopen twintig jaar zie ik steeds weer dat veel cliŽnten ermee worstelen om in hun kracht te gaan staan. Vaak is er sprake van zelfsabotage, waarbij de eigen kracht wordt ontkend. Ze zijn er zelfs bang voor. Het kan zijn dat ze in dit leven of in vorige levens hebben ervaren dat macht verkeerd werd gebruikt en daardoor hebben ze in dit leven problemen op geldgebied, in werkrelaties en om hun Ware Zelf te zijn. De eigen kracht wordt niet geaccepteerd en op afstand gehouden.
Daarom is dit boek zo belangrijk. Omdat het gaat over de pure ridderkracht, de kracht waar de mensheid al duizenden jaren, in alle beschavingen, mee te maken heeft. Ridderkracht gaat samen met rechtvaardigheid, hoge idealen, nobelheid en een hoge ethiek. Het is een grote kracht die uitsluitend wordt ingezet voor het goede, niet alleen voor jouzelf, maar voor alles en iedereen. Op die manier kan je je kracht veilig gebruiken. Het inzetten van die kracht, samen met je zachte kanten, leidt tot het vinden van de Heilige Graal, tot het eeuwige leven in de breedste betekenis. In onze maatschappij zijn vele ridders verloren gegaan, dwalend of nog slapende. Ze weten zelfs niet dat zij deze kracht in zich hebben. Dit boek kan hen helpen om hun Ware Zelf te vinden en hun rol in de maatschappij op zich te nemen. Want riddersaspecten heb je hard nodig. Ze durven te blijven staan wanneer iedereen in paniek is, hebben doorzettingsvermogen en gaan door wanneer het heel moeilijk is. Ze blijven geloven, ook wanneer alles hopeloos lijkt en niemand er meer in gelooft. ZŪj blijven overeind staan. Ze komen op voor zwakke of gevoelige mensen. Daarom heeft iedere maatschappij ridders hard nodig. Ze prikken door het duister heen en ontmaskeren en bestrijden de 'dark side'.
Het begint met jou en met ieder afzonderlijk mens, die deze kracht in zichzelf herkent en erkent, in samenwerking met je Hoger Zelf, je Ziel, je idealen en het goede van je hart.

Op grond van levenservaring en channeling wordt in het boek ook betekenis gegeven aan de inspirerende legende van Koning Arthur voor de moderne mens. Zo mocht ik tijdens het werken aan dit boek ook doorkrijgen van Hoge Frequenties van energie dat de weg naar de Heilige Graal door de twaalf stralen van de Hoge Wil leidt. Want de kracht van de Goddelijke Hoge Wil komt in twaalf stralen op Aarde.
Zo staat de ridder Lancelot in de legende voor de eerste straal van de pure kracht van het pure durven, de initiatie van het nieuwe. Maar Lancelot bezit niet de hogere energie van de verfijnde stralen waardoor de Graal voor hem niet bereikbaar is. Dat is wel mogelijk voor Galahad die deze verfijnde vibraties wel in zich heeft en de Graal daardoor wel kan bereiken. Dat geeft een antwoord op mijn vraag die ik als kind al had: 'Waarom kan Lancelot de Graal niet bereiken?'
De tweede straal is de straal van Liefde en Harmonie. In de verhalen wordt die straal verbeeldt door de prinses die de Ridder aanraakt met liefde, waardoor deze Ridder ook een Ridder in zijn hart wordt.
En dan volgt straal drie met Creatieve Intelligentie. Het is de straal waar Koning Arthur veel op vibreert als hij hem gebruikt voor het instellen van de Ronde tafel en de nieuwe vrije, liberale wetten.
En zo volgen de andere hoge stralen: straal 5 Licht van het Ware en straal 6 van devotie aan het Hoogste Licht in je, waarop de graalridder zoals Parcival op vibreert, tot aan straal zeven: de manifestatie van het Goddelijke op aarde. Deze omvat alle frequenties en stralen van Kosmische Energie. Dan sta je in verbinding met alle Goddelijke dimensies stevig hier op aarde en is het hele verhaal rond: de Heilige Graal gaat zich dan manifesteren in je leven op aarde.

Iedereen is op de juiste plaats: Lancelot, Koning Arthur, Guinevere en Parcival. Al die stukjes zitten ook ergens in jou. Die moedige stukjes die direct vibreren op je oerkracht die je ook nodig hebt voor kundalini-energie en voor je leven op aarde en het vermogen tot manifesteren. Dat laatste wordt door spirituele mensen soms ontkend, maar ook die heb je nodig om vitaal en goed gegrond in het leven te staan. Maar daarna heb je de Hoge Stralen nodig om de oerkrachten te verwerken, in toom te houden en voeding te geven aan je hogere levensdoelen..
Dan gaat er iets moois ontstaan en zich manifesteren. Je bent blijvend in verbinding met je Ziel, je Hoge Zelf en je Monade.

Dit vijfde boek is heel bijzonder voor mij, want er zitten zaadjes in van ons allereerste boek dat nooit is gepubliceerd, maar nu veel verder is geŽvolueerd. Het is voor mij een soort voltooiing van een cirkel van vijf boeken. Een boek voor ieder van de vijf elementen! En er opent zich weer een nieuwe, verruimde dimensie van energie!

"Ridders van Licht" telt 216 pagina's A4 en kost 19,95 euro.
Verzendkosten bedragen (ongeacht het bestelde aantal exemplaren) voor Nederland 2 euro (Europa: 6 euro).

Je kunt het boek hier bestellen (code: RVL).


vragen en reacties: winkel@schoolvooradelaars.nl