Baden in het Licht
Licht Transmissie: Jezelf opladen

Je hebt steeds hogere Lichtfrequenties nodig voor je spirituele groei, om naar steeds hogere bewustzijnsniveaus te gaan en te leven als Ziel en Goddelijke Zelf op Aarde.
Alle problemen en negativiteit zijn in wezen een vraag naar meer Licht en kunnen door toevoeging van Licht verholpen worden.

Aan het begin van de workshop maken we onze lichamen los en open door lichte lichaamsoefeningen: dans, schudoefening, je lichaam bekloppen en (zelf)masseren (volgens de Chinese Regeneratie technieken).
Tijdens de transmissie is het de bedoeling dat je ontspannen gaat zitten of liggen, met gesloten ogen: dan kun je meer waarnemen van de energie. Belangrijk is dat je comfortabel ligt. Het is goed om een dekentje in de buurt te hebben, want soms krijgen mensen het koud tijdens de transmissie, zelfs op warme dagen. Soms komt vastzittende energie los in de vorm van koude. Ook een glaasje water is handig om bij de hand te hebben, voor als je moet hoesten. Dat geldt dubbel als je al iets met je keel hebt (als daar energie vast zit).

Het beste is als je tijdens de transmissie zo stil en ontspannen mogelijk blijft zitten/liggen, wat er ook gebeurt. Aan het begin kun je tegen jezelf zeggen: 'Ik open mij voor het Licht'. Maar daarna laat je los wat het Licht voor je zou kunnen of moeten doen. Je kunt wel intenties en wensen uitspreken aan het begin van de transmissie, als in een gebed, maar daarna is het het beste om dat allemaal over te laten aan de Hoge Lichtkrachten die over ons waken. Zij weten in het hier en nu het beste wat het beste voor je is; waar je het meeste aan hebt.

Ik open kanalen naar boven en doe een beroep op je Hoge Zelf, je Ziel, je Goddelijke Zelven en je Gidsen. Ook roep ik de hulp in van de Lichtmeesters, Verlichten, Engelen en andere Lichtwezens waarmee ik werk. Die Lichtmeesters en Lichtwezens waren al eerder met vele groepen hier verbonden. Ook doe ik een beroep op lichtwerkers die op afstand met ons verbonden zijn of die op dezelfe hoge trilling zitten als wij tijdens een transmissie (ook door de tijd heen). Het groepsveld is dus altijd veel groter dan alleen het collectieve veld van de mensen die fysiek aanwezig zijn.

Ik maak daarbij gebruik van Light Body, hoge bewustzijnstoestanden, resonantie, klanken, smudge, tingshas, aurasoma, mijn pendels, veel verschillende kristallen en kristallenelixers.

Kristallen hebben een verbazingwekkend vermogen om Licht op te nemen, te weerkaatsen en uit te stralen. Bij het uitstralen van Licht vormen kristallen intelligente energievelden die de levensstroom vergroot in het menselijke fysieke, emotionele en mentale lichaam èn onze subtiele energielichamen (Light Body en etherische lichamen). Door kristallen resonantie samenhangend en gericht in te zetten in gebieden waar energie vast zit (en dus problemen zijn ontstaan), kun je stabiliteit en evenwicht op een holistische manier herstellen. Dat leidt tot de transformatie van blokkades, ziekte, stress, pessimisme, last, ongemak, enzovoort.

Veel mensen zien tijdens transmissies beelden of mooie kleuren. Er is veel stroming tijdens een transmissie, waardoor bepaalde ervaringen heel makkelijk weer "door je vingers kunnen glippen". Beeld en ervaringen kunnen plotseling verschijnen en weer even snel verdwijnen. Soms krijgen mensen woordelijk informatie door. Soms maakt een transmissie lichamelijk iets bij mensen los. Dat kan prettig zijn, maar ook onprettig: oude wonden of energieblokkades die weer iets pijn gaan doen of gaan branden ofzo. Dat is reiniging: oude, negatieve energie komt los en wordt afgevoerd. Dat geeft soms een tijdelijk ongemak, maar op de langere termijn is dit altijd gunstig. Laat dus alles gebeuren: heb vertrouwen in het Licht en dat het allemaal ergens goed voor is. Blijf zo ontspannen mogelijk.
Bij sommige mensen kan een transmissie vooral op de emoties werken. Zij kunnen emotioneel veel meemaken. Ze moeten misschien huilen. Het kan daarom ook geen kwaad om zakdoekjes of tissues bij de hand te houden. Als je moet huilen, laat dat dan ook gebeuren. Soms moet er iets uit je systeem komen door huilen.

Soms hebben mensen gedachtenmolens: dan denken ze aan wat ze gaan koken of welke boodschappen ze moeten doen of wie ze nog moeten bellen. Dat kan mensen heel erg verbazen en ook irriteren: het kan het gevoel geven dat je niet echt "in de ervaring" bent. Maar dit soort gedachtenmolens kunnen ook een vorm van reiniging zijn. De dagelijkse gedachten die diepere gedachtenstromen bedekken of zelfs verstikken, kunnen door de transmissie worden losgemaakt en afgevoerd.

Je kunt ook heel prettige ervaringen hebben: dat je je opgeruimd, opgelucht, prettiger of lichter voelt. Je kunt tintelingen ervaren; dat er iets in je beweegt, stroomt, tot leven komt ... Je kunt ook heel fijne emotionele ervaringen hebben: gevoelens van vreugde of blijheid. Je kunt ook teruggevoerd worden naar mooie herinneringen uit je verleden of uit dimensies waar je als kind toegang tot had.

Je kunt ook in een hypnose-achtige toestand zakken of in iets wat lijkt op slapen. Soms zijn mensen helemaal "weg", maar vaak ook horen ze nog de begeleidende muziek ergens in de verte. Er zijn heel veel bewustzijnstoestanden die je op Aarde kunt beleven. Er is veel meer dan alleen waken en slapen.
De energie die ik transmit heeft heel veel "laagjes", waardoor het werkt op heel veel bewustzijnsniveaus tegelijk. Het is daarom niet erg als je de transmissie niet met je volle bewustzijn meemaakt. Ook als je "wegvalt", neem je de getransmitte energie nog op. Als je er voor kiest om je te openen voor het Licht, komt het gewoon naar je toe. Wegvallen in een andere bewustzijnstoestand is zelfs heel efficient: door je bewustzijn deels uit te schakelen, is je energieveld beter in staat om meer van het getransmitte Licht op te nemen en te integreren.
Vaak kun je na afloop wel zien, voelen of anders waarnemen wat er is veranderd.

We beginnen altijd met lichaamsbeweging, want je lichaam kan beter het getransmitte Licht ontvangen als het een beetje los is. Ik heb daarvoor speciale ritmische muziek waarop je goed je lichaam kunt los-dansen of -trillen. Doe dat met halfgesloten ogen. Laat je lichaam bewegingen maken die goed voelen. Je kunt dingen van je afschudden of springen of je spieren rekken. Kijk goed wat zich wil losmaken. Heb een luisterend oor voor je lichaam. Geef je lichaam alle ruimte.
Daarna krijgt iedereen enkele druppeltjes aurasoma. Aurasoma is een natuurlijke olie, beschikbaar in vele varianten. De samenstelling is gechanneld door een Britse vrouw uit een paranormaal begaafde familie.
Vervolgens zingen we gezamenlijk Ohm, om onze bereidheid om Hoog Licht te ontvangen, te onderstrepen en ons te verbinden met dat Licht. Dan volgt de transmissie. Na afloop zijn er nog een paar minuutjes om vragen te stellen en ervaringen te delen.

Iedereen wordt levendiger van een transmissie. Er gebeurt dan ook heel veel, op heel veel niveaus. Maar hoeveel er ook gebeurt, je kunt ook altijd het gevoel ervaren dat je stabiel in je kern bent. Daardoor kunnen mensen de vele energiestromen die worden aangeboord, aan. Door dat kerngevoel ben je beter gegrond èn beter verbonden met de Gidsen en Hoge Lichtkrachten. Hoe vaak je met een lichttransmissie meedoet, is iets om zelf aan te voelen. Het hangt af van je persoonlijkheid, maar ook van je leven: sommige mensen hebben meer ruimte in hun leven om snel veel en diepe groeiprocessen aan te kunnen. Andere mensen hebben kinderen en een drukke baan, waardoor dat voor hen minder geldt. Daarom kun je het beste doseren, naar je behoefte en je vermogen om deze energie in je leven te integreren. Volg je intuïtie en je behoeften. Heb altijd de intentie om zo harmonieus mogelijk te groeien in het Licht. Richt je niet op zo snel en zo veel mogelijk, want dan wordt je vroeg of laat overdonderd met dit Hoge Licht.
Je kunt ook altijd thuis met de meditaties op cd werken en je op afstand aansluiten bij een groep.

Mensen die vaker naar een transmissie komen, zie je soms aan één bepaald thema werken. Liefde, zelfliefde, je hart openen, bijvoorbeeld. Dat kan zich op verschillende niveaus afspelen. Er kan één keer meer met je emotionele lichaam gebeuren, een andere keer meer met je fysieke lichaam en later weer meer gefocust op je hart, bijvoorbeeld, terwijl het dan steeds draait om zelfliefde.
Anderen springen meer van thema naar thema: de ene keer ervaren ze vooral zachte energie en een volgende keer is er veel meer krachtige energie voor hen. Of mensen zien één keer heel veel beelden en maken heel veel mee, in een maalstroom van indrukken, terwijl ze een volgende keer worden opgenomen in een vredige toestand van stilte. Dat is allemaal mogelijk.
Je kunt dus heel diep gaan met één thema of met een breed scala van frequenties werken. Je hebt dat zelf niet echt in de hand, waardoor het heel verrassend kan zijn wat er gebeurt.

Kijk na afloop van een transmissie - in de dagen erna - wat er is veranderd, in je leven, in je dromen, in hoe je je voelt. Je kunt beter de dag erna niet volproppen met activiteiten, maar zorgen dat je stabiel kunt zijn. Kijk wat er anders is aan jou en je wereld. Volg je impulsen. Volg je intuïtie.


>> Terug